Mobiilne parkimine

 • Millest alustada

  Tutvu mobiilse parkimise võimalustega Tallinnas internetiaadressil, mille leiad siit

  Tulemus

  Pärast kinnitussõnumi saamist alusta parkimist

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Probleemide korral helista klienditeeninduse numbrile 1669 ( helistamise hind on 0,2278 eurot minut, millele lisandub operaatori tasu).

 • Osutajad   Osutamiskohad