Keskkonnaseire

Keskkonna seisukorra hindamise ja mõõtmiste korraldamine: müra, välisõhk, sademevesi ja elurikkus.

  • Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

    Kontaktandmed

  • Osutajad   Osutamiskohad