Muinsuskaitse eritingimused

Kinnismälestise või muinsuskaitsealal asuvale ehitisele ehitusprojekti koostamiseks on vajalikud muinsuskaitse eritingimused. Eritingimused annab Muinsuskaitseamet. Rohkem informatsiooni leiate siit.

Hooldus- ja remonttöid võib mälestisel teha ilma Muinsuskaitseameti kirjaliku loata ja töö teostajal ei ole nõutav Muinsuskaitseameti pädevustunnistus.

  • Millest alustada

    Taotlus eritingimuste koostamiseks tuleb ametile esitada Kultuurimälestiste registri kaudu. Taotlusvorm muutub nähtavaks registrisse kodanikuna sisse logides menüüpunkti all "Toetuste taotlused".

    Enne taotluse esitamist pea kindlasti nõu muinsuskaitse peaspetislistiga, kes oskab anda nõu, kas vajalikud tööd nõuavad kindlasti projekti (mille koostamise eelduseks on kehtivad muinsuskaitse eritingimused) või saab tööd teha tegevuskava alusel (mille jaoks eritingimusi vaja ei ole).

    Tallinna Linnaplaneerimise Amet

Õigusaktid