Muinsuskaitse osakonna arhiiv

SEOSES COVID-19 UUE PUHANGUGA MUINSUSKAITSE OSAKONNA ARHIIVIS VASTUVÕTTU EI TOIMU (kuni 31. jaanuarini 2021). KÕIK SOOVID PALUN ESITADA ARHIVAAR LIISI KRUUSA meilile liisi.kruusa@tallinnlv.ee. Digiteeritud materjalid väljastatakse vastavalt teenustasule.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna (end Kultuuriväärtuste ameti) arhiivis saab tutvuda muinsuskaitseala ja kultuurimälestisi puudutava projektdokumentatsiooniga, muinsuskaitse eritingimustega, arheoloogiliste uuringute, ajalooliste õienditega jm asjasse puutuvate dokumentidega.

Normaalolukorras. Muinsuskaitse osakonna arhiiv on avatud ESMASPÄEVITI kl 14.00-17.00 ja NELJAPÄEVITI 9.00-12.00. Külastuseks palume eelnevalt kokku leppida kas linnaplaneerimise ameti arhiivi üldmeilil liisi.kruusa@tallinnlv.ee või tel 640 4724). Suvehooajal saab arhiivi siseneda ka Apteegi tänava poolsest uksest.

Muinsuskaitse osakonnale arhiveerimiseks üle antav pabereksemplar peab olema A4 formaadis. Köitmisel kasutada eelistatult kahe paelaga arhiivpüsivast papist kaasi või kartonist paelkinnitusega regsitraatoreid. Lubatud on kasutada ka tavalisi kartongist või plastist kiirköitjaid ja registraatoreid. Keelatud on kasutada kammköidet, traatköidet, spiraalköidet. Kausta lehed, sealhulgas ka joonised, tuleb järjekorras nummerdada. Tiitelleht võetakse numereerimisel arvesse esimese lehena, teisest lehest alustatakse numbriga 2. Fotod esitada värvilise väljatrükina foto- või koopiapaberile.

Tee, trassi ja tehnorajatise projekti arhiveerimiseks komplekteerida vähendatud mahus kaust (mälestist või muinsuskaitseala tänavat ja väljakut käsitlev osa).

Arhiveerimiseks üleantavale paberkandjal eksemplarile lisada dokumendi digitaale koopia vormistatuna üheks allkirjastatud PDF failiks või PDF-failide kaustaks. Digitaalse koopia võib edastada elektrooniliselt või salvestatuna CD-le/DVD-le/mälupulgale. Dokumendi PDF failile võib lisada eraldi suuremahuliste fotode JPG või TIF failid.

Töö tiitellehel tuleb märkida:

töö pealkiri ja staadium, koostamise aeg;

andmed töö koostaja kohta: nimi, reg kood, aadress, muinsuskaitse tegeveusloa number, vastutava spetsialisti nimi ja tegevusloa number;

mälestise või muinsuskaitseala ehitise aadress, mälestise nimetus ja reg number.

 

Muinsuskaitse osakonna arhiivi teenuste hinnakiri on linnaplaneerimise arhiivi teenuskaardil

 • Millest alustada

  Seoses Covid-19 uue puhanguga arhiivis vastuvõttu ei toimu. Info kehtib kuni 13. detsembrini 2020. Kõik soovid palun esitage arhivaar Liisi Kruusa meilile liisi.kruusa@tallinnlv.ee.

  Digimaterjalide väljastamisega kaasneb teenustasu.

  Normaalolukorras. Muinsuskaitse osakonna arhiiv aadressil Raekoja plats 12 ootab külastajaid vastuvõtu aegadel esmaspäeviti kl 14.00-17.00 ja neljapäeviti kl 9.00-12.00. Arhiivis olevate materjalide kohta on eelnevalt võimalik infot küsida arhivaarilt telefoni 640 4724 või e-posti liisi.kruusa@tallinnlv.ee teel.

  Tallinna Linnaarhiivis säilitatavate ehitustoimikutega on võimalik tutvuda ka SAGA süsteemis TLA 1443.

  http://wwa.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=TLA.1443

  Ajalooliste ehitustoimikutega saab tutvuda:

  ajaloolised ehitustoimikud

  Tulemus

  Võimalik tutvuda arhiivis leiduvate materjalidega ja teha ise oma vahenditega fotosid või tellida kas paberkoopiaid või skaneeringuid vastavalt hinnakirjale.

  Tallinna Linnaplaneerimise Amet

  • Ametnik:

   Liisi Kruusa

  • Telefon:

   6404724

  • E-post:

   liisi.kruusa@tallinnlv.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna arhiiv asub Raekoja plats 12 keldrikorrusel. Arhivaariga saab ühendust kas telefonil 640 4724 (Raekoja plats 12) või e-posti teel. Kui arhiivi lahtioleku aegadel on Raekoja platsi poolne uks suletud, saab arhiivi siseneda ka Apteegi tänava uksest.

  • E

   (14:00 - 17:00)

  • N

   (9:00 - 12:00)

 • Vaata arhiivi teenuste hinda linnaplaneerimise arhiivi teenuskaardilt

  Tallinna Linnaplaneerimise Amet

  Nimetus Ühik Hind
  Arhiividokumendi salvestamine CD plaadile Tükk 2.00 €
  Arhiividokumendi skaneerimine ja väljatrükk kuni A3 formaadis, resol. kuni 300 dpi Lehekülg 0.40 €
 • Osutajad   Osutamiskohad