Munitsipaaleluase

Hinne: 2.7 / 5

Munitsipaaleluase on mõeldud inimesele või perele, kes ei ole sotsiaal-majandusliku olukorra pärast võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama. Munitsipaaleluaseme üürimiseks peab taotleja rahvastikuregistrijärgne elukoht olema Tallinnas.

 

Põhjused, miks võetakse inimene munitsipaaleluruumi taotlejana arvele

 Eluruumita isikutena võetakse arvele:

 1.  inimesed, kelle õiguslikul alusel kasutatav Tallinna linnas asuv eluruum on vääramatu jõu tagajärjel muutunud kasutuskõlbmatuks. Vääramatuks jõuks loetakse erakorralisi sündmusi (loodusõnnetus, tulekahju, plahvatus jms), mida ei saadud ette näha ega mõistlike tegevustega vältida ja mille tekkimise eest ei saanud eluruumi omanik või üürnik vastutada;

 2.  Tallinna linnas asuva eluruumi omanikud või üürnikud, kui eluruum on kavas lammutada seoses maa sundvõõrandamisega või kasutusõiguse lõpetamisega munitsipaalvajadusteks;

 3.  isikud, kes on vabanenud kinnipidamiskohast, kuid kellel on endisesse eluruumi asuda võimatu;

 4.  orvud ja vanemliku hoolitsuseta isikud, kes pöörduvad tagasi endisesse elukohta lasteasutusest, sugulaste, eestkostjate või hooldajate juurest, samuti pärast õppimist õppeasutuses, kui endisesse eluruumi asuda on võimatu;

 5.  teistel mõjuvatel sotsiaalsetel põhjustel.

 Elamistingimuste parandamisel abivajajatena võetakse arvele:

 1.  inimesed, kes kasutavad üürilepingu alusel Tallinna linna omandis olevat varisemisohtlikku või kasutuskõlbmatut eluruumi;

 2.  eakad ja puudega isikud, kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid või kes vajavad kõrvalabi või kelle kasutuses olevas eluruumis ei ole võimalik nende hooldamist korraldada;

 3.  vähekindlustatud, lastega pered, kes vajavad sotsiaalteenuseid;

 4.  teistel mõjuvatel sotsiaalsetel põhjustel.

Millised on Tallinna munitsipaalkorterid?

Korterid on kõigi mugavustega ning valdavalt ühe- või kahetoalised. Tallinnas on 24 munitsipaalmaja ja üksikkortereid igas linnaosas, kokku on linnal 1833 munitsipaalkorterit. Lisaks on Tallinn erasektorist võtnud kasutusse 10 elamut Meelikul (680 korterit) ja üheksa elamut Raadikul (1215 korterit). Kõikide munitsipaalelamute nimekiri on leitav siit.

Soodsa üüri tõttu – 0,61 kuni 5,21 €/m2 – on linna eluruumid väga soovitud. Nii oli 2022. aasta alguse seisuga munitsipaaleluruumi taotlejana end arvele võtnud 1612 inimest. Aastas antakse üürile üle saja munitsipaaleluruumi (2020. aastal 118 ja 2021. aastal 172 munitsipaaleluruumi). 

 

 • 1. Esita avaldus (Avaldus eluruumi üürimist taotleva isikuna arvelevõtmiseks), et võtta end oma rahvastikuregistrijärgses linnaosas munitsipaaleluruumi taotlejana arvele. Täida avaldus ja saada digiallkirjastatult oma linnaosa kontaktisikule  või too paberil avaldus oma linnaosasse. Oota vastust.

  2. Kui linnaosavalitsus on sinu vajaduse eluruumi taotlemiseks  kinnitanud, saad hakata taotlema konkreetseid eluruume, mida pakub sinu linnaosa. Vaata, millised eluruumid on sinu linnaosa kodulehel üles pandud, ning taotle eluruumi üürimist. (Üürile saab taotleda vaid neid asustamata eluruume, mida pakub see linnaosa, kus oled taotlejana arvele võetud.) Asustamata eluruumid linnaosade kaupa leiad siit.

  3. Kui leiad sobiva eluruumi, täida avaldus (Avaldus eluruumi üürimiseks) ja saada oma linnaosa kontaktisikule. 

  Pane tähele! Kui oled taotlejana arvele võetud, pead iga aasta esimese kvartali jooksul kinnitama, et soovid jätkuvalt linnalt eluruumi üürida. Selleks täida avaldus (Eluruumi üürimist taotleva isiku andmete kinnitamine) ja saada oma linnaosa kontaktisikule .

   

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Osutajad   Osutamiskohad