Nõustamine nägemispuudega inimesele

Teenust osutatakse Tallinnas elavatele nägemispuudega inimestele ning see jaguneb kaheks:

 1. Igapäevast toimetulekut parandav psühhosotsiaalne grupitöö, mille käigus õpetatakse inimesele praktilisi oskusi ning aidatakse kohaneda tervisekahjustusest tingitud elumuutustega.
 2. Kogemusnõustamine, mille käigus sarnase kogemusega täiskasvanud nägemispuudega inimesed vahetavad oma teadmisi ja kogemusi ning pakuvad üksteisele kogemuslikku emotsionaalset, sotsiaalset ja praktilist tuge.

Kogemusnõustaja võib aidata nägemispuudega inimest näiteks puude ja töövõime taotlemisel või erinevate arvutiprogrammide kasutamisel.

Nõustaja eesmärk on innustada, muutusi esile kutsuda ja inimest tegutsemisele suunata.

Mida tehakse kogemusnõustamisel?

 • jagatakse informatsiooni toetuste ja teenuste kohta,
 • jagatakse informatsiooni nägemisabivahendite kohta ja õpetatakse neid kasutama,
 • jagatakse informatsiooni tehnoloogiliste uuenduste kohta ja õpetatakse inimesi neid kasutama, õpetatakse looma kontakte ja suhtlemist teiste nägemispuudega inimestega,
 • kaasatakse ühistegevustesse,
 • nõustatakse töö ja elukoha kohandamise küsimustes ja rehabilitatsioonivõimalustes orienteerumisel,
 • aidatakse kliendil teha otstarbekamaid valikuid,
 • aidatakse kliendil luua kontakte kliendi elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande töötajaga ning leida talle vajalikke teenuseid kohaliku omavalitsuse ja riigi tasandil.

Kogemusnõustajateks on vastava koolituse läbinud spetsialistid Julia Kabanova, Kristiina Peetsalu, Artur Räpp, Olga Birch ja Vjacheslav Davydov.

 • Millest alustada

  Nõustamisele võib inimene pöörduda ise. Võta ühendust Põhja-Eesti Pimedate ühinguga (telefon 6748 945), et leppida kokku, milline antud grupiaegadest sulle sobib.

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Tasumine

  Psühhosotsiaalse grupitöö raames toimub sellel aastal 4 toiduvalmistamise töötuba ja 10 muusikateraapia Helidialoog töötuba.

  Nendel on väike omaosalus:

  toiduvalmistamise töötoal 3 eurot kord ja

  muusikateraapia töötoal 1 euro kord.

  Kogemusnõustamine on Tallinnas elavatele nägemispuudega inimestele tasuta.

  MTÜ Põhja-Eesti Pimedate Ühing

  • Aadress:

   Tondi tn 8a

  • Telefon:

   6748 945

  • E-post:

   ppy@ppy.ee

  • Veebiaadress:

   vaata