Avalike mänguväljakute rajamine

Uute mänguväljakute planeerimine ja rajamine. Uute mänguväljakute rajamine ja planeerimine toimub vastavalt Tallinna Linnavolikogu määrusele "Avalike mänguväljakute tegevuskava Tallinnas 2011-2016" ning Euroopa Liidu standarditele EVS-EN 1176:2017 ja EVS-EN 1177:2018. Olemasolevate avalike mänguväljakute asukohad

  • Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

    Kontaktandmed

  • Osutajad   Osutamiskohad