Ohtlike ainete käitlemisest tulenevate ohtude vähendamine

Keskkonda ohustavatest tegevustest, ehitistest ning ohtlikest veostest lähtuva keskkonnaohu ennetamiseks vajalike meetmete väljatöötamine ja jääkreostuskolletele ning reostunud maa-aladele saneerimistingimuste seadmine.

 • Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

  Kontaktandmed

  Tallinna Strateegiakeskus

  Kontaktandmed

  • Ametnik:

   Aleksandr Taraskin

  • Aadress:

   Kaarli pst 1

  • Telefon:

   6404285

  • E-post:

   aleksandr.taraskin@tallinnlv.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   saastunud maa-alade registreerimine, hooldus, kontroll, järelevalve ja nõustamine

   Seoses koroona viiruse levikuga palume võimalusel eelistada asutusse kohale tulemise asemel suhtlemist e-posti ja telefoni teel .

  Vastuvõtuajad

  • E

   (14:00 - 18:00)

  • N

   (09:00 - 12:00)

 • Osutajad   Osutamiskohad