Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotlusele arvamuse esitamine

Ohtlike jäätmete käitluslitsents ei ole enam vajalik 1.01.2020. a. Ohtlike jäätmete käitlus reguleeritakse keskkonnakaitseluba alusel.

  • Osutajad   Osutamiskohad

Õigusaktid