Õnnemängude, osavusmängude ja toto korraldamise luba

Nõusoleku andmine õnnemängu, osavusmängu või toto mängukoha avamiseks või mängukoha tegevuse jätkamiseks korraldusloa tähtaja lõppemisel.

 • Õnnemängu, osavusmängu või toto mängukoha avamiseks või tegevuse jätkamiseks esita kirjalik taotlus, millest nähtub:

  • taotluse täitnud isiku ametikoht, nimi ja allkiri, taotleja tegevusloa andmise otsuse number ja kuupäev ning taotletav korraldusloa kehtivusaeg;
  • teave kavandatava müügikoha kohta.

  Lisa mängukohaks planeeritava hoone või selle osa kohta dokument, mis näitab, et nõusoleku taotleja võib hoonet või selle osa kasutada õiguslikul alusel.

  Isikutuvastus

  Allkirjasta avaldus.

  Kuhu avaldus esitada

  Too avaldus koos nõutud lisadega Tallinna Strateegiakeskuse linna ettevõtlusteenistuse aadressil Kaarli pst 1 // Roosikrantsi tn 2, 10119, Tallinn.

   

  Tulemus

  Väljastatakse kirjalik nõusolek või mittenõusolek Maksu- ja Tolliametile korraldusloa saamiseks õnnemängu, osavusmängu või toto mängukoha tegevuse alustamiseks või tegevuse jätkamiseks ning koopia avaldajale.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Esita järelepärimine.

  Tallinna Strateegiakeskus

  • E

   (08:15 - 18:00)

  • T

   (08:15 - 17:00)

  • K

   (08:15 - 17:00)

  • N

   (08:15 - 17:00)

  • R

   (08:15 - 16:00)

 • Osutajad   Osutamiskohad