Ööpäevaringne hooldus

Teenust osutatakse korraga kuni 12-le täisealisele isikule, kellel on raskest või püsivast psüühikahäirest tingitud erivajadus ja kes vastab järgnevatele kriteeriumitele: vaimupuue, töövõime kaotus vähemalt 80%, raske või sügav puue, soovitus rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas ööpäevaringse hooldamise teenusele suunamiseks.

Teenus sisaldab:

 • kliendi juhendamist ja abistamist igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel
 • toidukorda 3 korda päevas
 • aktiviseerivatesse tegevustesse kaasamist
 • ohutuse tagamist kliendile ööpäevaringselt
 • tervishoiuteenuse osutaja ravijuhiste sh raviskeemi järgimist
 • Teenusele suunamist soovijal peab olema koostatud rehabilitatsiooniplaan sh täpsustatud isiku vajadus teenuse saamiseks. Kui isikul on olemas kehtiv rehabilitatsiooniplaan, esitab ta erihoolekandeteenuste taotluse Sotsiaalkindlustusameti elukohajärgse piirkonna juhtumikorraldajale pensioniametisse. Dokumendid võib viia isiklikult klienditeenindajale või juhtumikorraldajale.
  Loe täiendavalt.

  Tallinna Tugikeskus Juks

  • Ööpäevaringselt

 • Teenusele suunamist soovijal peab olema koostatud rehabilitatsiooniplaan sh täpsustatud isiku vajadus teenuse saamiseks. Kui isikul on olemas kehtiv rehabilitatsiooniplaan, esitab ta taotluse teenusele suunamiseks koos taotlusel märgitud dokumentidega Sotsiaalkindlustusameti elukohajärgse piirkonna juhtumikorraldajale pensioniametisse. Dokumendid võib saata postiga teenindajale või juhtumikorraldajale. Loe täiendavalt.

 • Tallinna Tugikeskus Juks

  Nimetus Ühik Hind
  Toidupäev ööpäevaringse hoolduse teenuse saajale Toidupäev 5.00 €
  Ööpäevaringse hoolduse eluasemekulud Kuu 45.00 €
  Ööpäevaringse hoolduse toiduraha 1 kuu Kuu 165.00 €
 • Osutajad   Osutamiskohad