Öötöö luba

Ülemäärase müra ja valgusefektide tekitamise ning saastamise loa andmise pädevus on vastavalt korrakaitseseadusele:

1) Tallinna Keskkonna ja -Kommunaalametil - magistraaltänavate ja juurdepääsuteede ning nendel asuvate rajatiste ehitus-, remont- ja kaevetöödeks; põhitänavate, jaotustänavate, jalg- ja jalgrattateede ning kõnniteede ja nendel asuvate rajatiste puhastustöödeks;
2) linnaosa valitsusel - asjaomase linnaosa haldusterritooriumil asuvate, linna omandis olevate juurdepääsuteede ja nendel asuvate rajatiste puhastustöödeks; eramaal tehtavateks ehitus-, remont- ja puhastustöödeks (sh kaevetöödeks), välja arvatud Tallinna Kommunaalameti hooldatavatel tänavatel; filmi- ja videovõteteks ning sellega kaasneva müra ja valgusefektide tekitamiseks;
3) Tallinna Transpordiametil - teekattemärgistuse ja liikluskorraldusvahendite paigaldamiseks ja hoolduseks.

  • Millest alustada

    Täida taotlus, mille leiad jaotusest vormid, allkirjasta digitaalselt ning saada see allpool näidatud e-posti aadressil.

    Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

  • Osutajad   Osutamiskohad

Õigusaktid