Päevahoiuteenus mäluhäiretega eakatele

Teenuse sihtgrupiks on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas elavad dementsuse sündroomiga eakad, kes vajavad päevahoidu. See on eelkõige mõeldud peredele, kes ei saa eakat üksi koju jätta.

Dementsusega eakate päevahoid soodustab eakate inimeste kodus elamist, võimaldab tema lähedastel jätkata töötamist ja anda neile puhkust.

Päevahoiu teenusel olevatele eakatele tagatakse tööpäeviti päevane hooldus. Lisaks päevasele hooldusele pakutakse ka arendavaid tegevusi, mälutreeninguid, tegevusi füüsilise seisundi säilitamiseks, võimalust puhkuseks, suhtlemiseks. Päevased tegevused planeeritakse eakatele individuaalselt, lähtuvalt füüsilise ja vaimse seisundi hindamisest ja eaka ning lähedaste soovist.
Teenus on korraldatud lähtuvalt eaka ja tema perekonna vajadustest.

Vastavalt eelnevale kokkuleppele teenuseosutajaga, on teenust võimalik kasutada pikemaajaliselt, üksikutel päevadel või tundidel nädalas.
Teenuse vajalikkust hindab perearst või psühhiaater. Teenust osutatakse isiku elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna teadmisel.

  • Millest alustada

    Teenuse taotlemine: teenuse taotleja elukohajärgsest linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnast.

    Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

    Isikutuvastus

    Kaasa võta isikut tõendav dokument.

    Tulemus

    Mäluhäiretega eakale osutatakse päevahoiuteenust.

  • Mustamäe Päevakeskus

    Nimetus Ühik Hind
    Dementsete päevahoid Tallinna elanikele Päev 1.30 €
    Dementsete päevahoid teiste omavalitsuste elanikele Päev 9.75 €

    Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus

    Nimetus Ühik Hind
    Dementsete päevahoid Tallinna elanikele Päev 1.30 €
    Dementsete päevahoid teistele Päev 6.65 €
  • Osutajad   Osutamiskohad