Päevakeskus koduta inimesele

Päevakeskus on mõeldud vähekindlustatud inimestele, kes vajavad kohta, kus päevasel ajal olla ning tuge eluga toimetulekul. Abivajajateks võivad olla inimesed, kellel puudub elukoht, pikaajalised töötud, vanglast vabanenud, kriminaalhooldusalused jt.

Päevakeskus pakub resotsialiseerimisteenust, mille eesmärk on parandada sotsiaalnõustamise abil öömajas, varjupaigas või sotsiaalmajutusüksuses elavate inimeste elukvaliteeti ning toetada nende iseseisva toimetulekuvõime kujunemist.

Päevakeskus pakub abivajajatele abi dokumentide taotlemisel ja vormistamisel, töökoha leidmisel ning tagab vajadusel pesemisvõimaluse, toiduabi ja puhtad riided.

 

 • Millest alustada

  Tule kohale.

  Mittetulundusühing Tallinna Hoolekande Keskus

  • E

   (09:00 - 12:00)     (13:00 - 17:00)

  • T

   (09:00 - 12:00)     (13:00 - 17:00)

  • K

   (09:00 - 12:00)     (13:00 - 17:00)

  • N

   (09:00 - 12:00)     (13:00 - 17:00)

  • R

   (09:00 - 12:00)     (13:00 - 17:00)

  • Päevakeskuse ruumid on suletud koristamiseks, õhutamiseks ja desinfitseerimiseks ajavahemikus 12.00-13.00.

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

 • Osutajad   Osutamiskohad