Päevakeskus kodututele

Päevakeskus pakub resotsialiseerimisteenust, mille eesmärk on parandada sotsiaalnõustamise abil varjupaigas või sotsiaalmajutusüksuses majutatud inimeste elukvaliteeti ning aidata saavutada iseseisvat toimetulekuvõimet. Lisaks pakub päevakeskus riideabi ja pesemisvõimalust.

Sihtgrupp: heitunud, vähekindlustatud isikud, pikaajalised töötud, kodututud, vanglast vabanenud, kriminaalhooldusalused jt.

 • Millest alustada

  Tule ise kohale.

  Mittetulundusühing Tallinna Hoolekande Keskus

  • E

   (09:00 - 12:00)     (13:00 - 17:00)

  • T

   (09:00 - 12:00)     (13:00 - 17:00)

  • K

   (09:00 - 12:00)     (13:00 - 17:00)

  • N

   (09:00 - 12:00)     (13:00 - 17:00)

  • R

   (09:00 - 12:00)     (13:00 - 17:00)

  • Päevakeskuse ruumid on suletud koristamiseks, õhutamiseks ja desinfitseerimiseks ajavahemikus 12.00-13.00.

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Tulemus

  Resotsialiseerimisprotsessi kaudu parandatakse sotsiaalselt tundlikku sihtgruppi kuuluvate inimeste elukvaliteeti ja avardatakse nende võimalusi ühiskonnas toimetulekuks, sotsiaalsete esmavajaduste tagamine, turvatunde suurendamine.

 • Osutajad   Osutamiskohad