Päevategevuse- ja päevahoiuteenus

Psüühikahäirega ja vaimupuudega inimese päevahoiuteenuse eesmärk on pakkuda päevast hoidu kodus elavale raske või sügava psüühikahäirega või vaimupuudega täisealisele isikule tavapärasele võimalikult sarnases keskkonnas, parandada või säilitada tema võimetekohast osalus- ja tegevusvõimet ning leevendada toimetulekuraskusi.

 • Millest alustada

  Pöördu teenuse pakkuja poole.Kaasa võtta rehabilitatsiooniplaan ja avaldus vabas vormis.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Tulemus

  Toetada perkondade toimetulekut parima võimaliku elukvaliteedi tagamisel. Võimaldada hooldajale ajutist puhkust ning pakkuda klientidele loovat tegevust turvalises keskkonnas.

 • Käo Tugikeskus

  Nimetus Ühik Hind
  Toiduraha - lõunasöögi juurdemaks täiskasvanule Tükk 1.00 €
  Autismispektriga raske või sügava puudega täisealise igapäevaelu toetamise teenus kuu 0.00 €
  Hommikusöök lapsele päev 0.95 €
  Hommikusöök täiskasvanule päev 1.20 €
  Lõunasöök täiskasvanule päev 2.80 €
  Päevahoiutasu lapsele kuu 600.00 €
  Päevahoiuteenuse tegevus- ja hooldusvahendite tasu lapsele kuu 18.00 €
  Päevahoiuteenus lapsele kuu 883.00 €
  Tasu töövihikute, õppematerjali ja muude õppekulude katteks kuu 10.00 €
  Toiduraha - hommikusöök Päev 1.35 €
  Toiduraha - lõunasöögi juurdemaks lapsele tk 0.70 €
  Toiduraha - lõunasöök lapsele päev 2.00 €
  Toiduraha - toidupäev Päev 2.00 €
  Õhtusöök täiskasvanule päev 2.80 €

  Tallinna Tugikeskus Juks

  Nimetus Ühik Hind
  Lõunasöök päevahoiuteenuse saajale (supp ja magustoit või praad) Kord 2.20 €
  Lõunasöök supp Kord 1.20 €
  Magustoit Kord 1.00 €
  Oode päevahoiuteenuse saajale Kord 0.65 €
  Arendus- ja loovtegevuste teenus ühele isikule kuu 682.00 €
  Arendus- ja loovtegevuste teenus ühele isikule (Sotsiaalkindlustusameti suunamine) kuu 527.00 €
  Kaitstud töö teenus ühele isikule kuu 437.00 €
  Kaitstud töö teenus ühele isikule (Sotsiaalkindlustusameti suunamine) kuu 282.00 €
 • Osutajad   Osutamiskohad