Parkimiskaart erivajadusega inimesele

Seoses koroona viiruse levikuga palume võimalusel eelistada asutusse kohale tulemise asemel e-teenuseid ning suhtlemist e-posti ja telefoni teel.

Parkimiskaart on kaart, mis lihtsustab puudega inimesel või tema saatjal sõiduki parkimist. Kaart antakse välja tasuta.

Parkimiskaart väljastatakse inimesele, kellel esineb:

 1. keskmine, raske või sügav liikumispuue;
 2. keskmine, raske või sügav nägemispuue;
 3. ajutine liikumispuue, mis tingib liikumisabivahendi kasutamise või ajutine nägemispuue.

Kui kaua parkimiskaart kehtib?

 • Parkimiskaart antakse välja puuet tõendavale dokumendile märgitud puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 5 aastaks.
 • Ajutise liikumis-või nägemispuude korral antakse parkimiskaart arstitõendi alusel kõrvalekalde möödumise perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 6 kuuks.

Parkimiskaart väljastatakse inimesele, mitte sõidukile ja seega on parkimiskaardi taotlemine, välja andmine ja selle kasutamine isikupõhine ning lubatud ainult juhul kui tegemist on parkimiskaardi saanud isiku sõitude ja parkimisega.

 

 • Kaardi taotlemiseks tuleb esitada :

  1. isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, juhiluba, lastel sünnitunnistus)

  2. tööealisel puudega inimesel Sotsiaalkindlustusametist väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus, kus on märge et inimesel on keskmine, raske või sügav liikumis- või nägemispuue. NB! Kui puude raskusastme ja lisakulude otsus on teile kättesaadav ainult eesti.ee lehelt, siis palun elektrooniliselt saata või välja printida otsuse pikem versioon, kus on peal kirjas et inimesel on keskmine, raske või sügav liikumis- või nägemispuue. Kindlasti peab olema lisatud otsuse kehtivusaeg. Otsus koosneb kahest leheküljest!

  3. lapsel ja pensioniealisel puudega inimesel lisaks Sotsiaalkindlustusametist väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsusele pere või raviarsti väljastatud teatis liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde kohta.

  4. Sotsiaalkindlustusametist väljastatud puudega inimese kaart, kus on märge et inimesel on keskmine, raske või sügav liikumis-või nägemispuue.

  5. ajutise liikumis-või nägemispuude korral arstitõend (pere- või eriarsti väljastatud teatis ajutise kõrvalekalde kohta) .

  6. parkimiskaarti taotleva isiku foto 3 x 4 cm

  7. täidetud avaldus parkimiskaardi taotlemiseks

  Ajutise liikumis-või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde korral on lisaks vaja arstitõendit (pere- või eriarsti väljastatud teatis ajutisest kõrvalekaldest).

  Isikutuvastus

  Digiallkirjasta

  Kuhu avaldus esitada

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Helista telefonil 640 4456

  Tallinna Transpordiamet

  • E

   (08:15 - 18:00)

  • T

   (08:15 - 17:00)

  • K

   (08:15 - 17:00)

  • N

   (08:15 - 17:00)

  • R

   (08:15 - 14:00)

  • Lõuna 12.15 - 13.00

  • Kaardi taotlemiseks tuleb esitada :

   1. isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, juhiluba, lastel sünnitunnistus)

   2. tööealisel puudega inimesel Sotsiaalkindlustusametist väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus, kus on märge et inimesel on keskmine, raske või sügav liikumis- või nägemispuue. NB! Kui puude raskusastme ja lisakulude otsus on teile kättesaadav ainult eesti.ee lehelt, siis palun elektrooniliselt saata või välja printida otsuse pikem versioon, kus on peal kirjas et inimesel on keskmine, raske või sügav liikumis- või nägemispuue. Kindlasti peab olema lisatud otsuse kehtivusaeg. Otsus koosneb kahest leheküljest!

   3. lapsel ja pensioniealisel puudega inimesel lisaks Sotsiaalkindlustusametist väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsusele pere või raviarsti väljastatud teatis liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde kohta.

   4. Sotsiaalkindlustusametist väljastatud puudega inimese kaart, kus on märge et inimesel on keskmine, raske või sügav liikumis-või nägemispuue.

   5. ajutise liikumis-või nägemispuude korral arstitõend (pere- või eriarsti väljastatud teatis ajutise kõrvalekalde kohta) .

   6. parkimiskaarti taotleva isiku foto 3 x 4 cm

   7. täidetud avaldus parkimiskaardi taotlemiseks

   Ajutise liikumis-või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde korral on lisaks vaja arstitõendit (pere- või eriarsti väljastatud teatis ajutisest kõrvalekaldest).

  Isikutuvastus

  Dokumendid ja avaldus liikumis- või nägemispuudega inimese sõiduki parkimiskaardi taotlemiseks võetakse vastu Linnavalitsuse Infosaalis (Vabaduse väljak 7), laud nr 4.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Helista telefonil 6404456

  Tallinna Transpordiamet

  • E

   (08:15 - 18:00)

  • T

   (08:15 - 17:00)

  • K

   (08:15 - 17:00)

  • N

   (08:15 - 17:00)

  • R

   (08:15 - 14:00)

  • Lõuna 12.15 - 13.00

 • Osutajad   Osutamiskohad