Parkimistasu maksusoodustus elanikule

Elaniku maksusoodustuste taotluste menetlemine. Elanike parkimistasu maksusoodustusi taotletakse ja väljastatakse interneti teel.
Elanikul, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on olnud vähemalt kaks kuud taotluse esitamisele vahetult eelnenud perioodil avaliku tasulise parkimisala piires, kelle elukoht taotluse esitamise ajal asub rahvastikuregistri andmetel avaliku tasulise parkimisala piires ja kelle nimi on kantud sõiduki registreerimistunnistusele omaniku, vastutava kasutaja või kasutajana, on õigus saada elaniku maksusoodustust B‑kategooria sõiduauto või neljarattalise AM-kategooria mootorsõiduki parkimiseks tema elukohale vastavas parkimistsoonis. Elanikul, kellele on antud maksusoodustus parkimiseks tsoonis T1 või T2, on õigus parkida ka vabade parkimiskohtade olemasolul tsoonis T3, T4 ja T11. Teiste lubadega tohib parkida ainult oma elukohajärgses tsoonis. Elaniku maksusoodustus antakse ainult ühe sõiduki parkimiseks tähtajaga üks aasta (12 kuud).Elaniku maksusoodustus kaotab kehtivuse elaniku rahvastikuregistrijärgse elukoha muutumisel, kui uus rahvastikuregistrijärgne aadress jääb tasulise ala piirest välja. Elaniku maksusoodustuse kehtetuks tunnistamise või kehtivuse kaotamise korral parkimistasu ei tagastata.
Elaniku parkimismaksu soodustuse kasutamise kord:
- elaniku maksusoodustus annab õiguse parkida sõidukit Tallinna linna haldusterritooriumil asuval avalikul teel või selle osal, kus parkimine ei ole keelatud.
- elaniku maksusoodustus ei kindlusta vaba parkimiskoha olemasolu soovitud paigas.
- elaniku maksusoodustus ei anna õigust eirata liikluseeskirja nõudeid._
Tuletame meelde et elanikele väljastatud ja tähtaja ületanud maksusoodustus ei kehti ning parkimisel on kontrolöril õigus määrata viivistasu 31 eurot. Kui teil on kehtiv elaniku parkimistasu maksusoodustus ja soovite soodustusel oleva auto registreerimisnumbrit muuta, siis on seda võimalik teha kui olete ka uue auto omanik või kasutaja. Auto numbri muutmise soov tuleb esitada kirjalikult aadressidele silvi.kivisik@tallinnlv.ee või parkimine@yhisteenused.ee või Tallinna Linnavalitsuse infosaalis (Vabaduse väljak 7), laud nr 4.

 • Sisenege koduleheküljele aadressil https://www.parkimine.ee/iseteenindus.Sõiduki numbrit maksusoodustusel e-teenuse kaudu muuta ei ole võimalik. Kui seda soovite teha, siis palun esitada kirjalik taotlus aadressidele silvi.kivisik@tallinnlv.ee; või parkimine@yhisteenused.ee

  Isikutuvastus

  Tuvastage oma isik läbi erinevate võimaluste:

  1. kasutades ID-kaarti;
  2. Mobiil-ID't;
  3. Swedpanga, SEB panga või Coop panga autentimisteenust.

  Kuhu avaldus esitada

  1. Maksusoodustuse taotlejale kuvatakse tema elukoht vastavalt Rahvastikuregistri andmetele ja taotlemise tingimused.
  2. Sisestage auto registreerimismärk, millele soodustust soovitakse.
  3. Esitage taotlus.

  Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

  1. Esitatud taotlus vaadatakse ametniku poolt läbi 7 päeva jooksul.
  2. Ametnik saadab vastuse e-mailiga. Taotlus kas rahuldatakse või lükatakse tagasi.
  3. Elaniku aastakaardi eest tasumise tähtaeg on 10 päeva peale taotluse rahuldamist Tallinna Transpordiameti poolt.
  4. Tähtpäevaks maksmata jätmise korral taotlus tunnistatakse kehtetuks.

  Tasumine

  1.Taotluse rahuldamisel sisenege veel kord koduleheküljele aadressil http://www.parkimine.ee/ ja tasuge parkimismaksu soodustuse eest.
  2. Maksusoodustuse eest maksmiseks klõpsake mõnele "Minu parkimisload" lehel alloleva Internetipanga või maksekorralduse nupule.
  3. Sooritage makse taotletud elaniku maksusoodustuse eest.
  4. Parkimisõigus hakkab kehtima kohe pärast pangalingi kaudu tasumist.
  5. NB! Peale pangalingi makse sooritamist klõpsake seal kindlasti nuppu "Tagasi kaupmehe juurde" - siis saate lõpliku kinnituse oma parkimisõiguse aktiveerimise kohta.
  6.NB! Ülekandega tasumise puhul hakkab parkimisõigus kehtima järgmisel tööpäeval peale makse sooritamist, millest täiendavalt teatakse Teile emaili teel.
  7.Kasutaja saab maksta nende soodustuste eest, mis ei ole veel tasutud.

  Tulemus

  1. Aadressil http://www.parkimine.ee/ saab kodanik näha nimekirja oma parkimismaksu soodustustest.
  2. Kasutaja näeb kõiki oma parkimissoodustusi ja detailset informatsiooni nende kohta.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Helista numbril 640 4456

 • Esitage taotlus elaniku parkimistasu maksusoodustuse saamiseks või kehtival soodustusel auto registreerimisnumbri muutmiseks Tallinna Transpordiametile.

  Isikutuvastus

  Digiallkirjastage taotlus, juhendi leiate siit.

  Kuhu avaldus esitada

  1. Taotluses märkige:
   - taotleja ees- ja perekonnanimi;
   - taotleja isikukood br />- auto registreerimismärk, millele elaniku soodustust soovitakse;

  2. Saatke digiallkirjastatud taotlus e-posti aadressile silvi.kivisik@tallinnlv.ee; helle.nemvalts@tallinnlv.ee või parkimine@yhisteenused.ee

  Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

  Esitatud taotlus vaadatakse ametniku poolt läbi. Ametnik saadab vastuse e-mailiga. Taotlus kas rahuldatakse või lükatakse tagasi.

  Tulemus

  1. Taotluse rahuldamisel sisenege koduleheküljele aadressil http://www.parkimine.ee/ ja tasuge elaniku maksusoodustuse eest.
  2. Maksusoodustuse tasumiseks klõpsake mõnele "Minu parkimisload" lehel alloleva Internetipanga või maksekorralduse nupule.
  3. Sooritage makse taotletud elaniku maksusoodustuse eest.
  4. Parkimisõigus hakkab kehtima kohe pärast pangalingi kaudu tasumist.
  5. NB! Peale makse sooritamist internetipangas klõpsake seal kindlasti nuppu "Tagasi kaupmehe juurde" - lõpliku kinnituse saamiseks oma parkimisõiguse aktiveerimise kohta.
  6. NB! Ülekandega tasumise puhul hakkab parkimisõigus kehtima järgmisel tööpäeval peale makse sooritamist, millest täiendavalt teatakse Teile emaili teel.
  7. Aadressil http://www.parkimine.ee/ saab kodanik näha nimekirja oma parkimise soodustustest.
  8. Kasutaja näeb kõiki oma soodustusi ja detailset informatsiooni nende kohta.
  9. Kasutaja saab maksta nende soodustuste eest, mis ei ole veel tasutud.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Helista numbril 640 4456

  Tallinna Transpordiamet

  • E

   (08:15 - 18:00)

  • T

   (08:15 - 17:00)

  • K

   (08:15 - 17:00)

  • N

   (08:15 - 17:00)

  • R

   (08:15 - 14:00)

  • Lõuna 12:15-13:00, reedel ilma lõunata

 • 14 november laud avatud kuni 16:00 !!

  Esitage taotlus parkimismaksu soodustuse saamiseks Tallinna Linnavalitsuse Teenindusbüroos (Vabaduse väljak 7, laud 4).

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  1. Taotluses märkige:
   - taotleja ees- ja perekonnanimi;
   - taotleja isikukood;
   - avaldaja e-posti aadress;
   - auto registreerimismärk, millele elaniku aastakaarti soovitakse.
  2. Esitage taotlus klienditeenindajale

  Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

  1. Esitatud taotlus vaadatakse ametniku poolt läbi.
  2. Ametnik saadab vastuse e-mailiga.
  3. Taotlus kas rahuldatakse või lükatakse tagasi.
  4. Rahuldatud taotluse puhul ametnik väljastab maksekorralduse taotlejale.

  Tasumine

  1. Tasuge maksusoodustuse eest pangas.
  2. NB! Ülekandega tasumise puhul hakkab soodustus kehtima järgmisel tööpäeval peale makse sooritamist, millest täiendavalt teatakse Teile emaili teel.
  3. Kasutaja saab maksta nende soodustute eest, mis ei ole veel tasutud.

  Tulemus

  1. Aadressil http://www.parkimine.ee/ on võimalus vaadata nimekirja oma soodustustest.
  2. Kasutaja näeb kõiki oma soodustusi ja detailset informatsiooni nende kohta.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Helista numbril 640 4456

  Tallinna Transpordiamet

  • E

   (08:15 - 18:00)

  • T

   (08:15 - 17:00)

  • K

   (08:15 - 17:00)

  • N

   (08:15 - 17:00)

  • R

   (08:15 - 14:00)

  • Lõuna 12:15-13:00, reedel ilma lõunata

 • Tallinna Transpordiamet

  Nimetus Ühik Hind
  Elaniku parkimismaksu soodustus aastaks Aasta 120.00 €
 • Osutajad   Osutamiskohad