Pensionilisa maksmine

Pensionilisa taotlemise õigus on vanadus- või töövõimetuspensioni või töövõimetoetuse saajal ning täisealisel (alates 18. eluaastast) rahva- või toitjakaotuspensioni saajal. Taotlus tuleb esitada isikul, kes taotleb pensionilisa esmakordselt. Avaldust ei pea esitama pensionärid, kes on eelneval aastal toetust saanud. Taotlus esitatakse sünnikuule kahel eelneval kuul või sünnikuul. Toetust makstakse kord aastas pensioni määramise aastale järgnevast kalendriaastast.

Pensionilisa koosneb kahest osast: rahalisest toetusest 100 eurot ja soodustustest.

Pensionilisa soodustusi vaata siit.

E-taotlusi saab esitada Tallinna e-teeninduses http://taotlen.tallinn.ee

 • Taotluse saate esitada Tallinna e-teeninduses http://taotlen.tallinn.ee. Avalduse esitamiseks e-teenuse kaudu on eeldus, et andmed rahvastikuregistris vastavad toetuse saamise tingimustele.

  Isikutuvastus

  Teie isik tuvastatakse portaalis teenuse kasutamiseks sisselogimisel.

  Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

  Jälgige portaalis teenuse täitmise kulgu. Avaldus on korrektselt esitatud kui te saate teate: Avaldus on edastatud ja registreeritud.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Kirjuta avaldus

  Isikutuvastus

  Võta kaasa isikut tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  Esita avaldus koos pensionitunnistusega elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Kui toetust ei määrata, saab esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna Linnavalitsusele või Harju maavanemale või kaebuse Tallinna Halduskohtule.

 • Kirjuta avaldus

  Kuhu avaldus esitada

  Saada elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Kui toetust ei määrata, saab esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna Linnavalitsusele või Harju maavanemale või kaebuse Tallinna Halduskohtule.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Osutajad   Osutamiskohad