Pensionilisa soodustused

Tallinna linna eesmärk on aidata pensioniealistele tallinlastele teha kättesaadavaks teenused ja kaubad, mis toetavad nende igapäevast toimetulekut.

Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määrus nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ paragrahv 18 lõige 1 näeb ette pensionilisa soodustuse.

Pensionilisa soodustust on õigus saada kõigil pensionilisa toetust saavatel isikutel, st. kellele on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud vanadus- või töövõimetuspension ning täisealisel (alates 18. eluaastast) rahva- või toitjakaotuspension ning, kes on kestvalt tallinlased.

Isik, kellele pensionilisa toetus määratakse jooksval aastal, saab pensionilisa soodustust hakata kasutama pensionilisa toetuse määramise kuule (sünnipäevakuule) järgneva kalendrikuu esimesel päeval.

Isikud, kelle pensionilisa soodustuse saamise õiguse kontrollimisel koostööpartneri juures ilmneb, et isik ei ole pensionilisa toetuse saaja, tuleb toetuse saamisega seotud küsimustega pöörduda oma elukohajärgsese linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekandeosakonna poole.

Isikul on võimalik enda kohta käivaid andmeid kotrollida ja muuta Tallinna e-teeninduskeskkonnas: https://taotlen.tallinn.ee

 

Võimalikel uutel koostööpartneritel palume pöörudada koostöösoovi korral:

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet,
Paldiski mnt 48a
10614 Tallinn,
Tel. 645 7440,
e-post: sotsiaal@tallinnlv.ee

 

 • Järgmistel kordadel piisab ostu sooritamisel isiku tuvastamiseks pensionilisa soodustuse pakkuja juures Tallinna ühiskaardi esitamisest.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Pensionilisa soodustuse saamiseks tuleb isikul pöörduda Tallinna linna koostööpartneri poole. Isiku esmasel pöördumisel koostööpartneri poole tuleks pensionilisa soodustuse taotlejal kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument (ID-kaart või pass). Isiku esmakordsel pöördumisel võtab koostööpartner isikult ka kirjaliku nõusoleku tema isikuandmete töötlemiseks, peale mida kontrollib isiku õigust saada pensionilisa soodustust. Koostööpartnerid võivad pensionilisa saaja registreerimiseks ja järgmistel kordadel tuvastamiseks kasutada Tallinna ühiskaarti (Euroapteek, Südameapteek). Pensionilisa soodustuse saamise õiguse olemasolul fikseerib koostööpartner kliendi andmed ning seob isikukonto Tallinna ühiskaardiga. Järgmistel kordadel piisab ostu sooritamisel isiku tuvastamiseks pensionilisa soodustuse pakkuja juures Tallinna ühiskaardi esitamisest.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isikud, kelle pensionilisa soodustuse saamise õiguse kontrollimisel koostööpartneri juures ilmneb, et isik ei ole pensionilisa toetuse saaja, tuleb toetuse saamisega seotud küsimustega pöörduda oma elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekandeosakonna poole.

  Isikul on võimalik enda kohta käivaid andmeid kontrollida ja ka muuta Tallinna Iseteeniduses: https://taotlen.tallinn.ee

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Osutajad   Osutamiskohad