Perekonnasündmuste tõendid ja dokumentide ärakirjad

Arhiivist on võimalik avalduse alusel taotleda perekonnasündmuse tõendeid perekonnaseisutoimingute kohta, mis on toimunud Eestis. Samuti väljastame avalduse alusel Tallinna Perekonnaseisuametis alates 1926 aastast koostatud aktide ärakirju, seal hulgas Mustamäe ja Nõmme sektoris koostatud aktide ärakirju.

Tallinnas või Nõmmel koostatud perekonnaregistrist või lisatoimetuses olevast dokumendist kinnitatud ärakirja saamiseks palume pöörduda Tallinna Linnaarhiivi.

Informatsiooni saamiseks enne 01.07.1926 a toimunud perekonnasündmuste andmete väljastamise kohta palume pöörduda Rahvusarhiivi poole Rahvusarhiiv.

Milliseid korduvaid perekonnasündmuse tõendeid väljastatakse?

Abielutõend, sünnitõend, abielulahutuse tõend, surmatõend ja nimemuutmise tõend.

Perekonnasündmuse tõend väljastatakse teile teie enda, teie alaealise lapse ja eestkostetava kohta.

Samuti väljastatakse perekonnasündmuse tõend esindajale. Esindaja peab tõendama oma volitust volikirjaga.

Surnud isiku perekonnasündmuste kohta väljastatakse tõend taotlejale õigustatud huvi korral.

Kui isiku perekonnasündmuse (sünni, surma, abielu, abielulahutuse) andmed on kantud rahvastikuregistrisse, siis ei pea isik esitama Eesti riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusele paberil tõendit. Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist.

Korduvat perekonnasündmuse tõendit saab väljastada vastavalt soovile kas eesti-, inglise-, saksa- või prantsusekeelsena. Lisaks väljastame tõendeid perekonnaseisuaktide mitmekeelsete väljavõtete väljastamise 1976. aasta Viini konventsiooni alusel (CIEC tõendid), esitamiseks riikidesse, kes on vastava konventsiooniga ühinenud.

Riikide loetelu leiad siit CIEC .

Tõendid väljastatakse paberkandjal või krüpteeritult (digitaalselt).

Kui soovite tõendit saada krüpteeritult (digitaalselt), siis peate olema veendunud, et saate seda ka kasutada, sest selline väljavõte on .pdf fail, millel on ametniku digitaalallkiri. Väljatrükkimisel paberile ei ole sellel ametniku allkirja ega pitserit.

 • Edastage meile digitaalselt allkirjastatud Perekonnasündmuse tõendi väljastamise avaldus (Vormid).

  Kuhu avaldus esitada

  Avalduse palume saata e-posti aadressile perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee

  Tasumine

  Riigilõivu saab tasuda kohapeal sularahas, pangakaardiga või eelnevalt Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

  Swedbank

  EE932200221023778606

  SEB pank

  EE891010220034796011

  Luminor Bank

  EE701700017001577198

  Viitenumber

  10294002000011

  Selgitus

  RL tõend

  Saaja

  Rahandusministeerium

  Tulemus

  Teie avaldus täidetakse üldjärjekorras viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul. Jälgige kindlasti Teie e-posti saabuvaid teateid, kuna sealt saate ka info tõendi kättesaamise kohta.

 • Vastuvõtt toimub üldise järjekorra alusel.

  Kohapeal tuleb täita Perekonnasündmuse tõendi väljastamise avaldus .

  Tõendi väljastame Teile võimalusel ootetööna, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul.

  Kui Teil ei ole võimalik ise tõendit taotlema tulla, siis võib seda teha ka Teie poolt volitatud isik volikirja alusel. Volikirja võib eelnevalt edastada e-posti perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee kaudu, posti teel või paberkandjal kohapeal.

  Isikutuvastus

  Võtke kaasa oma isikut tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  Esitage meie ametnikule täidetud avalduse vorm ning oma isikut tõendav dokument.

  Tallinna Perekonnaseisuamet

  • E

   (09:00 - 13:00)     (14:00 - 17:30)

  • T

       (13:00 - 17:00)

  • K

   (09:00 - 13:00)     (14:00 - 17:00)

  • N

   (09:00 - 13:00)     (14:00 - 17:00)

  • R

   (09:00 - 13:00)

  Tasumine

  Riigilõivu saab tasuda kohapeal sularahas, pangakaardiga või eelnevalt Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

  Swedbank

  EE932200221023778606

  SEB pank

  EE891010220034796011

  Luminor Bank

  EE701700017001577198

  Viitenumber

  10294002000011

  Selgitus

  RL tõend

  Saaja

  Rahandusministeerium

  Tulemus

  Tõendi väljastame Teile võimalusel ootetööna, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul.

 • Tallinna Perekonnaseisuamet

  Nimetus Ühik Hind empty
  Abielutõend, elektrooniline - riigilõiv Tükk 5.00 € Maksa
  Abielutõend, paberkandjal - riigilõiv Tükk 10.00 € Maksa
  Perekonnaseisuakti kinnitatud ärakirja väljastamise eest elektrooniline Tükk 5.00 € Maksa
  Perekonnaseisuakti kinnitatud ärakirja väljastamise eest paberkandjal Tükk 10.00 € Maksa
  Surmatõend, elektrooniline - riigilõiv Tükk 5.00 € Maksa
  Surmatõend, paberkandjal - riigilõiv Tükk 10.00 € Maksa
  Sünnitõend, elektrooniline - riigilõiv Tükk 5.00 € Maksa
  Sünnitõend paberkandjal - riigilõiv Tükk 10.00 € Maksa
  Tõend abielu lahutamise kohta - Brüsseli II määrus art.39 Tükk 10.00 € Maksa
  Uue isikunime väljavõte, elektrooniline - riigilõiv Tükk 5.00 € Maksa
  Uue isikunime väljavõte paberkandjal - riigilõiv Tükk 10.00 € Maksa
  Elektrooniline mitmekeelne standardvorm - riigilõiv tk 10.00 €
  Mitmekeelne standardvorm - riigilõiv tk 20.00 €
 • Osutajad   Osutamiskohad