Perekonnasündmuste tõendid ja dokumentide ärakirjad

Hinne: 2.1 / 5

Soovitame perekonnaseisu- ja rahvastikutoimingute teostamisel vahetu kontakti asemel kasutada elektroonilist suhtlemist. Avaldused palume edastada perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee .

Arhiivist on võimalik avalduse alusel taotleda perekonnasündmuse tõendeid perekonnaseisutoimingute kohta, mis on toimunud Eestis. Samuti väljastame avalduse alusel Tallinna Perekonnaseisuametis alates 1926 aastast koostatud aktide ärakirju, seal hulgas Mustamäe ja Nõmme sektoris koostatud aktide ärakirju.

Tallinnas või Nõmmel koostatud perekonnaregistrist või lisatoimetuses olevast dokumendist kinnitatud ärakirja saamiseks palume pöörduda Tallinna Linnaarhiivi.

Informatsiooni saamiseks enne 01.07.1926 a toimunud perekonnasündmuste andmete väljastamise kohta palume pöörduda Rahvusarhiivi poole Rahvusarhiiv.

Milliseid korduvaid perekonnasündmuse tõendeid väljastatakse?

Abielutõend, sünnitõend, abielulahutuse tõend, surmatõend ja nimemuutmise tõend.

Perekonnasündmuse tõend väljastatakse teile teie enda, teie alaealise lapse ja eestkostetava kohta.

Samuti väljastatakse perekonnasündmuse tõend esindajale. Esindaja peab tõendama oma volitust volikirjaga.

Surnud isiku perekonnasündmuste kohta väljastatakse tõend taotlejale õigustatud huvi korral.

Kui isiku perekonnasündmuse (sünni, surma, abielu, abielulahutuse) andmed on kantud rahvastikuregistrisse, siis ei pea isik esitama Eesti riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusele paberil tõendit. Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist.

Korduvat perekonnasündmuse tõendit saab väljastada vastavalt soovile kas eesti-, inglise-, saksa- või prantsusekeelsena. Lisaks väljastame tõendeid perekonnaseisuaktide mitmekeelsete väljavõtete väljastamise 1976. aasta Viini konventsiooni alusel (CIEC tõendid), esitamiseks riikidesse, kes on vastava konventsiooniga ühinenud.

Riikide loetelu leiad siit CIEC .

Tõendid väljastatakse paberkandjal või krüpteeritult (digitaalselt).

Kui soovite tõendit saada krüpteeritult (digitaalselt), siis peate olema veendunud, et saate seda ka kasutada, sest selline väljavõte on .pdf fail, millel on ametniku digitaalallkiri. Väljatrükkimisel paberile ei ole sellel ametniku allkirja ega pitserit.

 • Perekonnasündmuse tõendit on võimalik tellida e-rahvastikuregistri kaudu aadressil www.rahvastikuregister.ee (tõendite ja andmete küsimine; perekonnasündmuse tõendi tellimine).

  Teenuse osutamine toimub e-rahvastikuregistri kasutustingimuste kohaselt.

  Läbi e-rahvastikuregistri saate tellida tõendeid enda, oma alaealiste laste ja eestkostetavate kohta.

  E-teenuses saab tellida järgmiseid korduvaid tõendeid: sünnitõend, abielutõend, abielulahutuse tõend ja nimemuutmise tõend.

  E-teenuse vahendusel ei saa tellida surmatõendit, soo muutmise tõendit, abieluvõimetõendit ning tõendit õigustatud huvi alusel.

  Isikutuvastus

  Teie isik tuvastatakse riigiportaali sisse logimisel.

  Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

  Esitatud tõendi tellimust näeb e-rahvastikuregistri „Töölaud“ vaates „Minu avaldused“
  plokis.

  Detailne tellimuse ülevaade kuvatakse vastavale tõendi tellimuse avaldusele vajutades.

  Tasumine

  Riigilõivu tasumine toimub e-teenuse sees.

  Tulemus

  Saate soovitud dokumendi.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Soovitud tulemuse saamiseks järgige juhiseid.

  E-rahvastikuregistri tehniline kasutajatugi töötab tööpäeviti vahemikus 8.15 – 17.00 telefonil 612 4444 või e-posti aadressil abi@rahvastikuregister.ee.

 • Tallinna Perekonnaseisuamet

  Nimetus Ühik Hind empty
  Abielutõend, elektrooniline - riigilõiv Tükk 5.00 € Maksa
  Abielutõend, paberkandjal - riigilõiv Tükk 10.00 € Maksa
  Perekonnaseisuakti kinnitatud ärakirja väljastamise eest elektrooniline Tükk 5.00 € Maksa
  Perekonnaseisuakti kinnitatud ärakirja väljastamise eest paberkandjal Tükk 10.00 € Maksa
  Surmatõend, elektrooniline - riigilõiv Tükk 5.00 € Maksa
  Surmatõend, paberkandjal - riigilõiv Tükk 10.00 € Maksa
  Sünnitõend paberkandjal - riigilõiv Tükk 10.00 € Maksa
  Sünnitõend, elektrooniline - riigilõiv Tükk 5.00 € Maksa
  Tõend abielu lahutamise kohta - Brüsseli II määrus art.39 Tükk 10.00 € Maksa
  Uue isikunime väljavõte paberkandjal - riigilõiv Tükk 10.00 € Maksa
  Uue isikunime väljavõte, elektrooniline - riigilõiv Tükk 5.00 € Maksa
 • Osutajad   Osutamiskohad