Perekonnasündmuste tõendid ja dokumentide ärakirjad

Arhiivist on võimalik avalduse alusel taotleda perekonnasündmuse tõendeid perekonnaseisutoimingute kohta, mis on toimunud Eestis. Samuti väljastame avalduse alusel Tallinna Perekonnaseisuametis alates 1926 aastast koostatud aktide ärakirju, seal hulgas Mustamäe ja Nõmme sektoris koostatud aktide ärakirju.

Tallinnas või Nõmmel koostatud perekonnaregistrist või lisatoimetuses olevast dokumendist kinnitatud ärakirja saamiseks palume pöörduda Tallinna Linnaarhiivi.

Informatsiooni saamiseks enne 01.01.1926 a toimunud perekonnasündmuste andmete väljastamise kohta palume pöörduda Rahvusarhiivi poole Rahvusarhiiv.

Milliseid korduvaid perekonnasündmuse tõendeid väljastatakse?

Abielutõend, sünnitõend, abielulahutuse tõend, surmatõend ja nimemuutmise tõend.

Perekonnasündmuse tõend väljastatakse teile teie enda, teie alaealise lapse ja eestkostetava kohta.

Samuti väljastatakse perekonnasündmuse tõend esindajale. Esindaja peab tõendama oma volitust volikirjaga.

Surnud isiku perekonnasündmuste kohta väljastatakse tõend taotlejale õigustatud huvi korral.

Kui isiku perekonnasündmuse (sünni, surma, abielu, abielulahutuse) andmed on kantud rahvastikuregistrisse, siis ei pea isik esitama Eesti riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusele paberil tõendit. Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist.

Korduvat perekonnasündmuse tõendit saab väljastada vastavalt soovile kas eesti-, inglise-, saksa- või prantsusekeelsena. Lisaks väljastame tõendeid perekonnaseisuaktide mitmekeelsete väljavõtete väljastamise 1976. aasta Viini konventsiooni alusel (CIEC tõendid), esitamiseks riikidesse, kes on vastava konventsiooniga ühinenud.

Riikide loetelu leiad siit CIEC .

 • Esitage meile avaldus teabevärava kaudu Riigiportaal.

  Seal valige: e-teenused/kodanikule/perekond/perekonnasündmuse tõendi väljastamine. Juhul, kui soovite dokumendi kätte saada Tallinna Perekonnaseisuametist, siis palume märkida avalduse esitamisel kättesaamise kohaks Tallinna PSA ning tasuda riigilõiv Tallinna Perekonnaseisuameti rekvisiitidele.

  Isikutuvastus

  Teie isik tuvastatakse riigiportaali sisse logimisel.

  Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

  Kui olete edukalt avalduse täitnud ja digitaalselt allkirjastanud, siis jõuab see meieni ja me võtame selle menetlusse ning teeme soovitud perekonnasündmuse tõendi.

  Juhul, kui avalduses ilmnevad puudused, siis saate sellekohase teate Riigiportaalist.

  Teie avaldus täidetakse üldjärjekorras viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul.

  Tasumine

  Info riigilõivu tasumise kohta leiate Riigiportaalist avalduse esitamisel.

  Korduva sünni-, surma-, abielu-, abielulahutuse- ja nimemuutmise tõendi väljastamise eest - riigilõiv 10 eurot.

  Korduva elektroonilise sünni-, surma-, abielu-, abielulahutuse- ja nimemuutmise tõendi eest - riigilõiv 5 eurot.

  Tulemus

  Teile väljastatakse soovitud tõend. Jälgige portaalis saabuvaid teateid, kuna sealt saate ka info tõendi kättesaamise kohta.

 • Edastage meile digitaalselt allkirjastatud Perekonnasündmuse tõendi väljastamise avaldus (Vormid).

  Kuhu avaldus esitada

  Avalduse palume saata e-posti aadressile perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee

  Tasumine

  Riigilõivu saab tasuda kohapeal sularahas, pangakaardiga või eelnevalt Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

  Swedbank

  EE932200221023778606

  SEB pank

  EE891010220034796011

  Danske Bank

  EE403300333416110002

  Luminor Bank

  EE701700017001577198

  Viitenumber

  10294002000011

  Selgitus

  RL tõend

  Saaja

  Rahandusministeerium

  Tulemus

  Teie avaldus täidetakse üldjärjekorras viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul. Jälgige kindlasti Teie e-posti saabuvaid teateid, kuna sealt saate ka info tõendi kättesaamise kohta.

 • Vastuvõtt toimub üldise järjekorra alusel.

  Kohapeal tuleb täita Perekonnasündmuse tõendi väljastamise avaldus .

  Tõendi väljastame Teile võimalusel ootetööna, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul.

  Kui Teil ei ole võimalik ise tõendit taotlema tulla, siis võib seda teha ka Teie poolt volitatud isik volikirja alusel. Volikirja võib eelnevalt edastada e-posti perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee kaudu, posti teel või paberkandjal kohapeal.

  Isikutuvastus

  Võtke kaasa oma isikut tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  Esitage meie ametnikule täidetud avalduse vorm ning oma isikut tõendav dokument.

  Tallinna Perekonnaseisuamet

  • E

   (09:00 - 13:00)     (14:00 - 17:30)

  • T

       (13:00 - 17:00)

  • K

   (09:00 - 13:00)     (14:00 - 17:00)

  • N

   (09:00 - 13:00)     (14:00 - 17:00)

  • R

   (09:00 - 13:00)

  Tasumine

  Riigilõivu saab tasuda kohapeal sularahas, pangakaardiga või eelnevalt Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

  Swedbank

  EE932200221023778606

  SEB pank

  EE891010220034796011

  Danske Bank

  EE403300333416110002

  Luminor Bank

  EE701700017001577198

  Viitenumber

  10294002000011

  Selgitus

  RL tõend

  Saaja

  Rahandusministeerium

  Tulemus

  Tõendi väljastame Teile võimalusel ootetööna, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul.

 • Tallinna Perekonnaseisuamet

  Nimetus Ühik Hind empty
  Abielutõend, elektrooniline - riigilõiv Tükk 5.00 € Maksa
  Abielutõend, paberkandjal - riigilõiv Tükk 10.00 € Maksa
  Perekonnaseisuakti kinnitatud ärakirja väljastamise eest elektrooniline Tükk 5.00 € Maksa
  Perekonnaseisuakti kinnitatud ärakirja väljastamise eest paberkandjal Tükk 10.00 € Maksa
  Surmatõend, elektrooniline - riigilõiv Tükk 5.00 € Maksa
  Surmatõend, paberkandjal - riigilõiv Tükk 10.00 € Maksa
  Sünnitõend, elektrooniline - riigilõiv Tükk 5.00 € Maksa
  Sünnitõend paberkandjal - riigilõiv Tükk 10.00 € Maksa
  Tõend abielu lahutamise kohta - Brüsseli II määrus art.39 Tükk 10.00 € Maksa
  Uue isikunime väljavõte, elektrooniline - riigilõiv Tükk 5.00 € Maksa
  Uue isikunime väljavõte paberkandjal - riigilõiv Tükk 10.00 € Maksa
  Elektrooniline mitmekeelne standardvorm - riigilõiv tk 10.00 €
  Mitmekeelne standardvorm - riigilõiv tk 20.00 €
 • Osutajad   Osutamiskohad