Perelepitus

Perelepitus on professionaalne teenus perekonfliktide ja abielulahutuse valdkonnas. Perelepituse käigus toetab lepitaja erapooletu kolmanda osapoolena erimeelseid partnereid.

Selles protsessis on osapooltel võimalik mõista üksteise seisukohti ja vajadusi, mis peaks soodustama koostööd. See protsess võimaldab leida lahendid probleemidele kohtuväliselt.

Enamlevinud vaidlusküsimused perelepituses on:

  • laste hooldamise ning nende kasvatamisega seonduvad küsimused
  • laste majandusliku toetamisega seonduvad küsimused
  • laste elukoha ning muu elukorraldusega seonduvad küsimused pärast vanemate lahku kolimist
  • ühise kodu ja kinnisvaraga seonduvad küsimused pärast abielulahutust
  • kõikvõimalikud muud peresisesed eriarvamustega seotud küsimused või muud lahutuse ja lahku elama asumisega seonduvad küsimused

Perelepitust on võimalik saada tasuta vaid rahvastikuregistris Tallinlasena registreeritud vähekindlustatud isikutel, kes suunatakse teenusele elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna poolt.

  • Osutajad   Osutamiskohad