Haljastus- ja kaevetööde luba

Kinnismälestise ja muinsuskaitseala kaitsevööndis haljastus-, raie-, kaevetööde ning õue ja piirete ümberkujundamistööde teostamiseks loa andmine (Muinsuskaitseseadus §24 lg 1 p 9).

 • Millest alustada

  Kaeve- ja pinnasetööd arheoloogiamälestise alal ja kaitsevööndis ning muinsuskaitsealal tuleb kooskõlastada Tallinna Linnaplaneerimise Ameti Muinsuskaitse osakonna arheoloogi juures.

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Tulemus

  Loa väljastamine või sellest keeldumine otsustatakse kahe nädala jooksul

  Tallinna Linnaplaneerimise Amet

  • E

   (14:00 - 18:00)

  • N

   (09:00 - 12:00)

 • Osutajad   Osutamiskohad