Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitumise taotluste läbivaatamine.
Jäätmevaldaja võib taotleda erandkorras ja tähtajaliselt korraldatud jäätmeveost vabastamist. Täidetud taotlus esitatakse linnaosavalitsusele, kes kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja taotluse põhjendatuse korral loetakse taotleja linnaosa vanema korraldusega tähtajaliselt korraldatud jäätmeveost vabastatuks. Korraldatud jäätmeveost vabastuse taotlemine on õigustatud kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.

 • Täida vorm, mille leiad siit.

  Isikutuvastus

  Digiallkirjasta.

  Kuhu avaldus esitada

  Saada oma linnaosa e-posti aadressile.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Osutajad   Osutamiskohad