Arheoloogiliste uuringute teatis

Arheoloogiliste uuringute loa väljastamine. „Arheoloogiamälestistest loe lähemalt siit: https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/arheoloogiamalestised ja arheoloogilise uuringu teatisest siit: https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/arheoloogilise-uuringu-luba. Konkreetsete arheoloogiamälestiste kirjeldused ja muu info vt Kultuurimälestiste registrist: https://register.muinas.ee/ ning arheoloogiamälestiste alad ja kaitsevööndid vt Maa-ameti Kultuurimälestiste kaardirakendusest: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kultuurimalestised.

 

Linnaarheoloog ootab Teie kõnet ka siis kui olete kaevetööde käigus pinnasest leidnud huvi pakkuva leiu või eseme. Palume teha foto ja see edastada arheoloog Ragnar Nurgale ragnar.nurk@tallinnlv.ee.

 • Millest alustada

  Arheoloogilise uuringu teatisest: https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/arheoloogilise-uuringu-luba. Teatisele positiivse vastuse saamiseks on vajalik Muinsuskaitseameti poolt antud pädevus uuringute teostamiseks arheoloogia valdkonnas. Teatisega koos tuleb esitada kooskõlastamiseks uuringukava, milles esitatakse uuringu eesmärk ja tegemise meetodid, loetletakse kavandatavad uuringud, lisatakse uuringu ulatuse põhjendus, joonised uuringu teostamise kohtade ning ulatuse kohta ja tööde ajakava. Uuringukava kooskõlastuse ja uuringuteatise positiivse vastuse korral on arheoloogil olemas luba konkreetse uuringu tegemiseks.

  Isikutuvastus

  Teatis koos kavaga saata digiallkirjastatult TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloogile.

  Kaval kindlaks määratud vorm puudub.

  Tulemus

  Vastus saadetakse kümne päeva jooksul.

  Kui amet ei teavita uuringuteatise esitajat kümne päeva jooksul pärast teatise esitamist vajadusest teatises või uuringukavas esitatud andmeid täiendavalt kontrollida, võib uuringut alustada. Kui esitatud andmeid on vaja täiendavalt kontrollida, otsustab amet uuringu lubamise 30 päeva jooksul teatise esitamisest arvates.

  Tallinna Linnaplaneerimise Amet

  • E

   (14:00 - 18:00)

  • N

   (09:00 - 12:00)

 • Osutajad   Osutamiskohad