Pilliõpe

Huvikoolide õppetegevuse aluseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi kinnitatud õppekava. Pilliõppe huviringid kuuluvad muusika ja kunsti õppekava valdkonda.

Pilliõppe huviringide eesmärgiks on anda õpilastele oskus käsitleda erinevaid muusikainstrumente, õppida solfedžot ning anda julgust lavaliseks esinemiseks. Süvendatud pilliõpet saab õppida muusikakoolides (Nõmme Muusikakool, Tallinna Muusikakool ja Lasnamäe Muusikakool), kus põhiõpe toimub 7 aastat vastavalt kinnitatud õppekavadele.

Tallinna munitsipaalhuvikoolides kehtib kaks hinnakirja:
1. Tallinna linna ja Tallinna lepinguliste omavalitsusüksuste õpilastele ja
2. õpilastele, kelle elukohajärgne omavalitsus ei ole Tallinna linna lepinguline partner.

Tallinna linnaga huvihariduse toetamise lepingu sõlminud omavalitsused leiad siit.

 • Millest alustada

  Täpsema info pakutavates pilliõppe huviringidest ning vabade kohtade olemasolu leiad vastava huvikooli kodulehelt.

  Lasnamäe Muusikakooli, Nõmme Muusikakooli ja Tallinna Muusikakooli vastuvõtt toimub katsete alusel.

  Kuhu avaldus esitada

  Huviringi registreerimine toimub läbi soovitud kooli. Tallinna munitsipaalhuvikoolide asukohad leiad haridusameti andmebaasist.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Sind nõustab Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist Andres Vakra, tel 640 4977, Andres.Vakra@tallinnlv.ee

 • Lasnamäe Muusikakool

  Nimetus Ühik Hind
  Ettevalmistusklass 2 rühmatundi nädalas kuu 30.00 €
  Ettevalmistusklassi individuaaltund kuu 65.00 €
  Muusikakooli õppetasu kuu 70.00 €

  Mustamäe Laste Loomingu Maja

  Nimetus Ühik Hind
  Kitarriõpetuse ring, 4 tundi nädalas kuu 18.00 €
  Kitarriõpetuse ring, 6 tundi nädalas kuu 20.00 €
  Klaverimänguring (väikerühm), 2 tundi nädalas kuu 29.00 €
  Klaveriõpe, 2 individuaaltundi nädalas kuu 75.00 €

  Nõmme Muusikakool

  Nimetus Ühik Hind
  Ettevalmistusklass 2 rühmatundi nädalas kuu 30.00 €
  Ettevalmistusklassi individuaaltund kuu 65.00 €
  Muusikakooli õppetasu kuu 70.00 €

  Tallinna Huvikeskus Kullo

  Nimetus Ühik Hind
  Õppekavaväline tegevus pilliõppe kursus individuaaltund + rühmatund nädal 5.50 €
  Õppekavaväline tegevus pilliõppe kursus lisaindividuaaltund nädal 7.00 €
  Akordioniõpe, 1 individuaaltundi nädalas kuu 44.00 €
  Akordioniõpe, 2 tundi nädalas (1 individuaaltund + 1 solfedžo) kuu 45.00 €
  Flöödiõpe, 1 individuaaltundi nädalas kuu 44.00 €
  Flöödiõpe, 2 tundi nädalas (1 individuaaltund + 1 solfedžo) kuu 45.00 €
  Kandleõpe, 1 individuaaltundi nädalas kuu 44.00 €
  Kandleõpe, 2 tundi nädalas (1 individuaaltund + 1 solfedžo) kuu 45.00 €
  Kandleõpe instrumendiga, 1 individuaaltundi nädalas kuu 47.00 €
  Kandleõpe instrumendiga, 2 tundi nädalas (1 individuaaltund + 1 solfedžo) kuu 48.00 €
  Kitarriõpe, 1 individuaaltundi nädalas kuu 44.00 €
  Kitarriõpe, 2 tundi nädalas (1 individuaaltund + 1 solfedžo) kuu 45.00 €
  Kitarriõpe instrumendiga, 1 individuaaltund nädalas kuu 47.00 €
  Kitarriõpe instrumendiga, 2 tundi nädalas (1 individuaaltund + 1 solfedžo) kuu 48.00 €
  Klaveriõpe, 1 individuaaltundi nädalas kuu 44.00 €
  Klaveriõpe, 2 tundi nädalas (1 individuaaltund + 1 solfedžo) kuu 45.00 €
  Lisa rühmatund pilliõppes kuu 20.00 €
  Pilliõpe (2 või enam õpilast), 1 tund nädalas kuu 35.00 €
  Pilliõpe solfedžoga (2 või enam õpilast), 2 tundi nädalas kuu 36.00 €
  Puhkpilliorkester, 6 tundi nädalas kuu 50.00 €
  Puhkpilliõpe, 1 individuaaltund nädalas kuu 44.00 €
  Puhkpilliõpe, 2 tundi nädalas (1 individuaaltund + 1 rühmatund) kuu 45.00 €
  Rahvapilli õpe, 1 individuaaltund nädalas kuu 44.00 €
  Rahvapilli õpe, 2 tundi nädalas (1 individuaaltund ja 1 rühmatund) kuu 45.00 €
  Trummiõpe, 1 individuaaltundi nädalas kuu 44.00 €
  Trummiõpe, 2 tundi nädalas (1 individuaaltund + 1 solfedžo) kuu 45.00 €
  Trummiõpe (2 või enam õpilast), 1 tund nädalas kuu 35.00 €
  Trummiõpe (2 või enam õpilast), 2 tundi nädalas (1 individuaaltund + 1 rühmatund) kuu 36.00 €
  Trummiõpe, 3 tundi nädalas (1 individuaaltund + 2 harjutustundi) kuu 54.00 €
  Ukulele ansambel (2 või enam õpilast), 2 tundi nädalas kuu 44.00 €
  Ukulele ansambel, 3 tundi nädalas kuu 44.00 €
  Ukulele ansambel instrumendiga (2 või enam õpilast), 2 tundi nädalas kuu 47.00 €
  Ukulele ansambel instrumendiga, 3 tundi nädalas kuu 47.00 €
  Ukuleleõpe, 1 individuaaltund nädalas kuu 44.00 €
  Ukuleleõpe, 2 tundi nädalas (1 individuaaltund + 1 rühmatund) kuu 45.00 €
  Ukuleleõpe instrumendiga, 1 individuaaltund nädalas kuu 47.00 €
  Viiuliõpe, 1 individuaaltundi nädalas kuu 44.00 €
  Viiuliõpe, 2 tundi nädalas (1 individuaaltund + 1 solfedžo) kuu 45.00 €
  Viiuliõpe instrumendiga, 1 individuaaltund nädalas kuu 47.00 €
  Viiuliõpe instrumendiga, 2 tundi nädalas (1 individuaaltund + 1 solfedžo) kuu 48.00 €

  Tallinna Kanutiaia Huvikool

  Nimetus Ühik Hind
  Basskitarriõpe 2 tundi nädalas kuu 29.00 €
  Kandle- ja plokkflöödi õpe 2t nädalas kuu 29.00 €
  Klaveriõpe 2t nädalas kuu 29.00 €
  Trummiõpe 2 tundi nädalas kuu 29.00 €
  Viiuliõpe 2 tundi nädalas kuu 29.00 €
  Viiuliõpe Suzuki-meetodil 1 tund nädalas kuu 25.00 €
  Viiuliõpe Suzuki-meetodil 1 tund nädalas (individuaalõpe) kuu 40.00 €
  Kitarriõpe, 2 tundi nädalas kuu 29.00 €
  Pilliõppe 1 lisa individuaaltund nädalas kuu 60.00 €

  Tallinna Kopli Noortemaja

  Nimetus Ühik Hind
  Kitarriõpe (individuaalõpe) kuu 25.00 €
  Klaveriõpe 2 tundi nädalas (individuaalõpe) kuu 30.00 €
  Pilliõpe (individuaalõpe) kuu 25.00 €

  Tallinna Muusikakool

  Nimetus Ühik Hind
  Ettevalmistusklass 2 rühmatundi nädalas kuu 30.00 €
  Ettevalmistusklassi individuaaltund kuu 65.00 €
  Muusikakooli õppetasu kuu 70.00 €

  Tallinna Nõmme Huvikool

  Nimetus Ühik Hind
  Bänd, 3 tundi nädalas kuu 45.00 €
  Lisa individuaaltund (ühekordne) tund 17.00 €
  Pilliõpe, 1 individuaaltund nädalas kuu 35.00 €
  Pilliõpe, 2 tundi nädalas (1 individuaaltund ja 1 solfedžo) kuu 47.00 €
  Pilliõpe (väikerühm), 2 tundi nädalas kuu 37.00 €
  Pilliõppe lisa individuaaltund nädalas kuu 60.00 €
  Plokkflöödiõpe, 4 tundi nädalas kuu 60.00 €
  Plokkflöödiõpe (algaja), 3 tundi nädalas kuu 45.00 €
 • Osutajad   Osutamiskohad