Pilliõpe

 • Millest alustada

  Täpsema info pakutavates pilliõppe huviringidest ning vabade kohtade olemasolu leiad vastava huvikooli kodulehelt.

  Lasnamäe Muusikakooli, Nõmme Muusikakooli ja Tallinna Muusikakooli vastuvõtt toimub katsete alusel.

  Kuhu avaldus esitada

  Huviringi registreerimine toimub läbi soovitud kooli. Tallinna munitsipaalhuvikoolide asukohad leiad haridusameti andmebaasist.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Sind nõustab Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist Andres Vakra, tel 640 4977, Andres.Vakra@tallinnlv.ee

 • Lasnamäe Muusikakool

  Nimetus Ühik Hind
  Ettevalmistusklass, 2 tundi nädalas kuu 25.00 €
  Ettevalmistusklassi individuaaltund kuu 55.00 €
  Lasnamäe muusikakooli õppetasu kuu 60.00 €

  Mustamäe Laste Loomingu Maja

  Nimetus Ühik Hind
  Kitarriõpe, 4x45 min nädalas kuu 17.00 €
  Kitarriõpe, 6x45 min nädalas kuu 19.00 €
  Klaverimänguring 2 x 45 min nädalas kuu 28.00 €
  Klaveriring 2 tundi nädalas individuaalõpe kuu 75.00 €

  Nõmme Muusikakool

  Nimetus Ühik Hind
  Ettevalmistusklass 2 tundi nädalas, rühmatunnid kuu 25.00 €
  Ettevalmistusklassi individuaaltund kuu 55.00 €
  Muusikakooli õppetasu kuu 60.00 €

  Tallinna Huvikeskus Kullo

  Nimetus Ühik Hind
  Õppekavaväline tegevus pilliõppe kursus individuaaltund + rühmatund nädal 5.50 €
  Õppekavaväline tegevus pilliõppe kursus lisaindividuaaltund nädal 7.00 €
  Akordioniõpe 1 tundi nädalas kuu 41.00 €
  Akordioniõpe 2 tundi nädalas kuu 42.00 €
  Flöödiõpe 1 tundi nädalas kuu 41.00 €
  Flöödiõpe 2 tundi nädalas kuu 42.00 €
  Kandleõpe 1 tundi nädalas kuu 41.00 €
  Kandleõpe 2 tundi nädalas kuu 42.00 €
  Kandleõpe instrumendiga 1 tundi nädalas kuu 44.00 €
  Kandleõpe instrumendiga 2 tundi nädalas kuu 45.00 €
  Kitarriõpe 1 tundi nädalas kuu 41.00 €
  Kitarriõpe 1 tundi nädalas instrumendiga kuu 44.00 €
  Kitarriõpe 2 tundi nädalas kuu 42.00 €
  Kitarriõpe 2 tundi nädalas instrumendiga kuu 45.00 €
  Klaveriõpe 1 tundi nädalas kuu 41.00 €
  Klaveriõpe 2 tundi nädalas kuu 42.00 €
  Lisa rühmatund pilliõppes kuu 15.00 €
  Pilliõpe (2 või enam õpilast) 1 tund nädalas kuu 24.00 €
  Pilliõpe (2 või enam õpilast) 2 tundi nädalas kuu 25.00 €
  Puhkpilliorkester 6 tundi nädalas kuu 48.00 €
  Puhkpilliõpe 1 tund nädalas kuu 41.00 €
  Puhkpilliõpe 2 tundi nädalas kuu 42.00 €
  Rahvapilli õpe 1 tund nädalas kuu 41.00 €
  Rahvapilli õpe 2 tundi nädalas kuu 42.00 €
  Trummiõpe 1 individuaaltund+ 2 harjutustundi nädalas kuu 54.00 €
  Trummiõpe 1 tundi nädalas kuu 41.00 €
  Trummiõpe 2 tundi nädalas kuu 42.00 €
  Ukulele ansambel 2 tundi nädalas kuu 42.00 €
  Ukulele ansambel 3 tundi nädalas kuu 35.00 €
  Ukulele ansambel 3 tundi nädalas instrumendiga kuu 38.00 €
  Ukuleleõpe 1 tund nädalas kuu 41.00 €
  Viiuliõpe 1 tundi nädalas kuu 41.00 €
  Viiuliõpe 1 tundi nädalas instrumendiga kuu 44.00 €
  Viiuliõpe 2 tundi nädalas kuu 42.00 €
  Viiuliõpe 2 tundi nädalas instrumendiga kuu 45.00 €

  Tallinna Kanutiaia Huvikool

  Nimetus Ühik Hind
  Akustilise kitarri õpe 2 t nädalas kuu 29.00 €
  Basskitarriõpe 2 tundi nädalas kuu 29.00 €
  Kandle- ja plokkflöödi õpe 2t nädalas kuu 29.00 €
  Klaveriõpe 2t nädalas kuu 29.00 €
  Trummiõpe 2 tundi nädalas kuu 29.00 €
  Viiuliõpe 2 tundi nädalas kuu 29.00 €
  Viiuliõpe Suzuki-meetodil 1 tund nädalas kuu 25.00 €
  Viiuliõpe Suzuki-meetodil 1 tund nädalas (individuaalõpe) kuu 40.00 €

  Tallinna Kopli Noortemaja

  Nimetus Ühik Hind
  Kitarriõpe (individuaalõpe) kuu 25.00 €
  Klaveriõpe 2 tundi nädalas (individuaalõpe) kuu 30.00 €
  Pilliõpe (individuaalõpe) kuu 25.00 €

  Tallinna Muusikakool

  Nimetus Ühik Hind
  Ettevalmistusklass 2 tundi nädalas, rühmatunnid kuu 25.00 €
  Ettevalmistusklassi individuaaltund kuu 55.00 €
  Muusikakooli õppetasu kuu 60.00 €

  Tallinna Nõmme Noortemaja

  Nimetus Ühik Hind
  Jazzklaveriõpe 2 tundi nädalas (individuaal ja ansambel) kuu 45.00 €
  Kandleõpe 2 tundi nädalas (individuaal ja ansambel) kuu 45.00 €
  Kitarriõpe 2 tundi nädalas (individuaal ja ansambel) kuu 45.00 €
  Klaveriõpe 2 tundi nädalas (individuaal ja ansambel) kuu 45.00 €
  Plokkflöödiõpe 2 tundi nädalas (individuaal ja ansambel) kuu 45.00 €
  Torupilliõpe 2 tundi nädalas (individuaal ja ansambel) kuu 45.00 €
  Viiuliõpe 2 tundi nädalas (individuaal ja ansambel) kuu 45.00 €
  Viiuliõpe, 2 tundi nädalas (individuaal ja ansambel) kuu 103.07 €
  Kandleõpe 2 tundi nädalas (ansambel) kuu 35.00 €
  Kitarriõpe 2 tundi nädalas (ansambel) kuu 35.00 €
  Plokkflöödiõpe 2 tundi nädalas (ansambel) kuu 35.00 €
  Torupilliõpe 2 tundi nädalas (ansambel) kuu 35.00 €
 • Osutajad   Osutamiskohad