Planeeringute ja projektide kooskõlastamine

Planeeringute ja projektide (transpordialane) kooskõlastamine

 • 1. Esita kooskõlastamist vajav projekt koos vabas vormis avaldusega
  2. Tule kohale aadressil Tallinna Transpordiamet, Vabaduse väljak 10A VI korrus - liikluskorralduslikud projektid või Tallinna Transpordiamet, Vabaduse väljak 10A VIII korrus - ühistranspordirajatistega seotud projektid

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  Esita planeering või projekt vastava piirkonna spetsialistile.

  Tulemus

  Planeering või projekt kooskõlastatakse või isikut teavitatakse puudustest.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Kõrvalda puudused ja esita planeering või projekt uuesti läbivaatamiseks.

  Tallinna Transpordiamet

  • Ametnik:

   Inna Teras

  • Aadress:

   Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn

  • Telefon:

   6404313

  • E-post:

   inna.teras@tallinnlv.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   Detailplaneeringud

  • E

   (14:00 - 18:00)

  • N

   (09:00 - 12:00)

 • Esita kooskõlastamist vajav projekt koos vabas vormis avaldusega.

  Kuhu avaldus esitada

  Saada koos nõutud lisadega aadressil:
  Tallinna Transpordiamet
  Vabaduse väljak 10A
  10146 Tallinn

  Avalduse registreerimine

  Avaldus registreeritakse Tallinna Transpordiameti dokumendihalduse süsteemis, mida on võimalik jälgida Tallinna ametiasutuste dokumendiregistri vahendusel.

  Tulemus

  Projekt vaadatakse läbi ning saatjat teavitatakse läbivaatamise ja lahendamise tulemustest hiljemalt 30 päeva jooksul.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Helista numbril 640 4308 - tänavate ajutine sulgemine, liikluskorralduslikud projektid või 640 4618 - ühistranspordirajatistega seotud projektid.
 • Osutajad   Osutamiskohad

Teenuse osutamise protsessi kirjeldus.

Teenuse standard

 • Teenuse osutamise protsess:

  1. Kodanik või juriidilise isiku esindaja esitab kooskõlastamiseks planeeringu või projekti liiklusskeemi.
  2. Liikluskorralduse osakonna juhataja või peaspetsialist vaatab liiklusskeemi läbi ja teeb järgmise otsuse:
  a) Puuduste olemasolu korral jätab liiklusskeemi kooskõlastamata ja teeb ettepaneku muudatuste sisseviimiseks.
  b) Suunab planeeringu/projekti liikluskomisjoni.
  c) Kooskõlastab liiklusskeemi.