Planeeringute ja projektide kooskõlastamine

 • Osutajad   Osutamiskohad

Teenuse osutamise protsessi kirjeldus.

Teenuse standard

 • Teenuse osutamise protsess:

  1. Kodanik või juriidilise isiku esindaja esitab kooskõlastamiseks planeeringu või projekti liiklusskeemi.
  2. Liikluskorralduse osakonna juhataja või peaspetsialist vaatab liiklusskeemi läbi ja teeb järgmise otsuse:
  a) Puuduste olemasolu korral jätab liiklusskeemi kooskõlastamata ja teeb ettepaneku muudatuste sisseviimiseks.
  b) Suunab planeeringu/projekti liikluskomisjoni.
  c) Kooskõlastab liiklusskeemi.