2. - 9. klassi õppekoht

Vanem võib valida oma 2.-9. klassi lapsele mistahes Tallinna kooli, kui seal on vabu õppekohti (leia kaardilt sobiv kool).

Kool on kohustatud vabade õpilaskohtade olemasolul võtma vastu kõik koolikohustuslikud lapsed, kes soovi avaldavad ja kellele see kool on elukohajärgne kool.

 

 

Igal koolil on vastuvõtu tingimused ja kord, millega saab tutvuda kooli kodulehel.

Tallinna koolide kontaktandmed

 • Vali sobiv kool, kus on vabu kohti ning võta kooliga ühendust.

  Isikutuvastus

  Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või või tema vanem kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud vormis taotluse, millele lisab:
  1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  2) kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul.

  Sisseastuja või vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

  Täpsemalt: Õpilase kooli vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

  Kuhu avaldus esitada

  Taotlus esita valitud kooli direktorile.

  Tulemus

  Laps on saanud õppekoha ühes Tallinna munitsipaalkoolis.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Sind nõustavad Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna spetsialistid:

  Viivi Lokk, hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist
  Tel 6404549, viivi.lokk@tallinnlv.ee

  Piret Rõõmussaar, hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist
  Tel 6404596, piret.roomussaar@tallinnlv.ee

  Natalja Lapikova, hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist
  Tel 6404521, natalja.lapikova@tallinnlv.ee

  Urmas Sadam, hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist
  Tel 6404980, urmas.sadam@tallinnlv.ee

  Milena Pogodajeva, hariduskorralduse osakonna peaspetsialist (erikoolid)

 • Osutajad   Osutamiskohad