Toetav pereteenus

Hinne: 1 / 5

Pereteenistuse sotsiaaltöötajad ja peretöötajad abistavad lastega peresid, kes on mingil põhjusel hätta sattunud. Need põhjused võivad olla seotud pereelu kriiside, haiguste, sõltuvusprobleemide, keeruliseks muutunud suhete või muude, igapäevaelu ja laste kasvatamist puudutavate muredega. Teenusega proovitakse aidata kõiki pereliikmeid nende muredes, kuna tervikuna hästi toimetulevas peres on ka lastel õnnelikum lapsepõlv.

Perega töötab kaheliikmeline abistajate meeskond, kuhu kuuluvad sotsiaaltöötaja ja peretöötaja. Peretöötajad kohtuvad oma klientidega perekeskuses, külastavad neid nende kodudes, ning vajaduse korral saadavad ja aitavad asjaajamistel ametiasutustes. Koostöö pikkus oleneb pere vajadusest. Keskmiselt töötatakse ühe perega 1 aasta vältel.

Teenus sisaldab abi ja nõustamist:

 • hügieeni-, toitlustamis-, eelarve- ja majapidamisküsimustes
 • laste kasvatamiseks ja hooldamiseks vajalike tingimuste loomisel
 • motiveerimiseks ja toimetulekuoskuste omandamiseks
 • sotsiaalse võrgustiku taastamiseks või loomiseks
 • muude praktiliste probleemide lahendamiseks

Töö perega toimub tööpäeviti päevasel ajal vähemalt üks kord nädalas, üks-kaks tundi korraga. Vajadusel ja pooltevahelisel kokkuleppel ka nädalavahetustel ja riigipühadel.

 • Millest alustada

  Pöördu elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitsetöötaja poole.

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Tulemus

  Osapoolte vahelise kokkuleppe saavutamine, toimivate suhete taastamine, parandamine ja alalhoidmine.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

 • Osutajad   Osutamiskohad