Juhtkoera pidamise toetus

Toetus nägemispuudega inimese juhtkoera pidamise toetamiseks. Käesoleval aastal on toetuse suurus 165 eurot kvartalis.

Teil on õigus juhtkoera pidamise toetusele, kui:

 • Teie elukoht on Tallinna linn ja
 • Teil on raske või sügav nägemispuue;
 • Te kasutate igapäevaseks liikumiseks spetsiaalse väljaõppe saanud juhtkoera, kellega on läbitud kokkuõpe ja olete sooritanud sellekohase eksami;
 • juhtkoera andmed on kantud kohaliku omavalitsuse lemmikloomaregistrisse;
 • juhtkoer on igal aastal läbinud veterinaarkontrolli ning tunnistatud terveks ja võimeliseks täitma juhtkoera ülesandeid;
 • olete esitanud taotluse juhtkoera pidamise toetuse saamiseks

TÄPSUSTUSEKS: Juba varasemalt väljaõppe saanud juhtkoer ei pea Tallinna linna toetuse saamiseks täiendavalt kokkuõppe eksamit sooritama.

Toetuse saamiseks tuleb esitada ühekordne taotlus. Toetust makstakse kord kvartalis (märtsis, juunis, septembris, detsembris) tingimusel, et kõik toetuse saamise nõuded on täidetud.

 

 • Juhtkoera pidamise toetust saate taotleda e-teeninduskeskkonnas https://taotlen.tallinn.ee/juhtkoer.

   

  Isikutuvastus

  Teie isik tuvastatakse e-teeninduskeskkonda sisselogimisel

  Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

  Jälgige e-teeninduskeskkonnas teenuse osutamise kulgu. Avaldus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Avaldus on edastatud ja registreeritud.

  Tulemus

  Toetussumma laekub teie arvele

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Osutajad   Osutamiskohad