Projekt „Roheline õu“

2021. aastal on Tallinna linnas tegutseval korteriühistul võimalik taotleda linnalt toetust korterelamu õue haljastuseks, et muuta linnaelu keskkonda atraktiivsemaks.

Haljastustoetuse taotlus tuleb esitada kahe kuu jooksul pärast toetatavate tööde tegemist.

2021. aastal on Roheline õu toetuse eelarve 40 000€

Sellest toetusteks eraldatud 3918,00€, menetluses taotlustega broneeritud 0€, vabu vahendeid 36 082,00€. Taotlusi võetakse vastu aastaringselt kuni meetme eelarve lõppemiseni.

(Esitatud 10 taotlust, millest 9 välja makstud, 0 menetluses ja 1 tagasi lükatud)

Korteriühistutele projekti „Roheline õu“ raames haljastustoetuse andmise kord kinnitati Tallinna Linnavolikogu 11. veebruari 2021 määrusega nr 3. Määruse teksti leiad Riigi Teatajajast: siit.

Haljastustoetus on mõeldud Tallinna linna territooriumil asuvatele korteriühistutele. Haljastustoetuse suurus korteriühistu kohta on kuni 60% abikõlblikest kuludest, kuid mitte rohkem kui 600 eurot aastas. Võimalik taotleda taotluse esitamise aastal pärast toetatavate tegevuste teostamist ning taotleja poolt nende eest esitatud arvete tasumist. Haljastustoetust võib taotleda hoovi heakorrastamise või haljastuse rajamisega seoses järgmisteks tegevusteks:

 • Puude, põõsaste, püsikute, roni- ja lilletaimede soetamine ja istutamine;
 • Lillevaaside, -amplite ja muude mahutite ostmine ja paigaldamine, istutusmaterjali soetamine ja istutamine;
 • Muru rajamine, sambla tõrje;
 • Puude raie ja hoolduslõikus;
 • Eelnevates punktides loetletud tegevuste elluviimiseks vajalike teenuste ostmine.

NB! Loetletud tegevusteks vajalike tööriistade ja muu inventari ostmiseks toetust ei anta.

 

 • Millest alustada

  Tutvu toetuse saamise tingimuste ja taotlusele esitatavate nõuetega, mille leiab siit.

  Taotluse täitmiseks ja esitamiseks sisene Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteem (TTR). Vali Tegevustoetuste hulgast grupp „Korteriühistud“ ja valdkond „Roheline õu“

  Tutvu kasutajajuhendiga taotlejale, mille leiab siit.

  Eelarve kasutusjuhend, mille leiad siit.

  Taotlusele tuleb lisada PILDID (enne ja pärast) ning KULUDOKUMENDID (arve(d) ja maksekorraldus(ed).

  Isikutuvastus

  • VOLITUS, kui taotluse esitab volitatud isik (kasutusjuhend volitused),
  • VOLIKIRI on vajalik koostada ainult siis, kui juriidilist isikut esindavad mitu juhatuse liiget koos. Volikirja näidis siit

  Tulemus

  Linnavaraamet kontrollib esitatud dokumentide ja toetuse taotleja vastavust nõuetele 30 päeva jooksul taotluse laekumisest. Taotlejale antakse puuduste kõrvaldamiseks ja/või lisateabe esitamiseks 7 päeva alates teavitamisest. Kui taotlus ei vasta nõuetele või kui taotleja ei vasta tingimustele või kui taotleja ei kõrvalda puudusi ja/või ei esita lisateavet etteantud tähtaja jooksul, jäetakse taotlus läbi vaatamata. Linnavaraamet teeb otsuse taotluse kohta 10 päeva jooksul pärast andmete kontrollimist. Toetus kantakse üle taotluses märgitud arvelduskontole 21 päeva jooksul toetuse andmise otsuse tegemisest. Toetus makstakse välja tingimusel, et taotluse esitamise aasta eelarves on olemas vahendid haljastustoetuse maksmiseks.

  linnavaraamet

  • E

   (14:00 - 17:00)

  • N

   (09:00 - 12:00)

 • Osutajad   Osutamiskohad