Projekteerimistingimuste taotluste esitamine

Hinne: 2 / 5
 • Sisene ID-kaardiga riiklikusse ehitisregistrisse ja vali sobiv taotluse vorm.

  Tasumine

  Alates 1. juulist 2015 on projekteerimistingimuste menetlemine tasuline. Riigilõiv (25 eurot) projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest tasutakse Tallinna Linnakantselei kontodele: EE311010220061053015 (AS SEB Pank), viitenumber 5255050050050321; EE532200221035708677 (Swedbank AS), viitenumber 5255050050050321; EE481700017001237124 (Luminor Bank), viitenumber 5255050050050321, EE437700771000968905 (LHV Pank, viitenumber 5255050050050321. Riigiraamatupidamiskohuslane kajastab oma raamatupidamises tehingut tehingupartneri koodiga 112101. Tasumisel märkida selgitusse toimingu nimetus ning täpne aadress.

  Riigilõivu tagastamise taotlus esitatakse digitaalselt allkirjastatult Tallinna Linnaplaneerimise Ameti üldmeilile tlpa@tallinnlv.ee koos riigilõivu tasumist tõendava maksekorraldusega. Taotluses märgitakse informatsioon tasutud riigilõivu kohta (sh objekti aadress) ning andmed arvelduskonto kohta, kuhu soovitakse riigilõivu tagastamist.

  Tulemus

  Pärast taotluse digitaalset allkirjastamist riiklikus ehitisregistris edastatakse taotlus automaatselt kohalikule omavalitsusele menetlemiseks. Projekteerimistingimused väljastatakse riiklikus ehitisregistris või taotluses valitud vormis.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Projekteerimistingimusi või projekteerimistingimuste väljastamisest keeldumist on võimalik vaidlustada, esitades Tallinna Linnaplaneerimise Ametile vaide 30 päeva jooksul projekteerimistingimuste väljastamisest arvates või pöörduda kaebusega Tallinna halduskohtusse (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) seaduses sätestatud tähtaegadel ja korras.

 • Osutajad   Osutamiskohad