Sõiduõiguse kontroll

Sõiduõigust tõendavate dokumentide kontrolli korraldamine ja järelvalve. Kui on koostatud väärteootsus rahalise trahviga, siis tuleb määratud trahv tasuda ainult pangaülekandega väärteootsuses märgitud tähtaja jooksul. Rohkem informatsiooni leiad munisipaalpolitsei ameti veebilehelt.

  1. Trahvi maksmiseks vajalikud makserekvisiidid on märgitud süüdlasele väljastatud või kättesaadavaks tehtud väärteootsusele.
  2. Määratud trahv tuleb tasuda tähtajaks, milleks on väärteootsusel märgitud jõustumise/tasumise tähtaeg.
  3. Tähtajaks tasumata väärteotrahvid saadetakse vastavalt VTMS (väärteomenetluse seadustik) § 203 lg 2 kohtutäiturile sundtäitmiseks 10 päeva jooksul alates lahendi jõustumisest.
  4. Tasumisele järgneval päeval on mõistlik kontrollida oma pangakonto väljavõtet. Kui ülekandel esines mõni viga, kantakse tasutud summa maksjale pangast tagasi, mis tähendab, et ülekannet ei toimunud.
  5. Kui tähtajaks tasumata jäetud väärteotrahvi sissenõudmiseks on alanud täitemenetlus, tuleb trahv tasuda vastava kohtutäituri kontole ning kasutada täitmisteatel märgitud rekvisiite.
  6. Topelt- või enamtasutud või ekslikult trahvikontole laekunud summat on maksjal õigus tagasi taotleda. Selleks tuleb esitada vastav avaldus, kus tuleb märkida, kellele ja millisele pangakontole tuleb raha tagastad

Probleemide ilmnemisel tuleb võtta ühendust Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti registriosakonnaga numbril 661 9868 või saatke teade e-posti aadressile munitsipaalpolitsei@tallinnlv.ee

  • Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet

    Kontaktandmed

  • Osutajad   Osutamiskohad