Psüühikahäirega isiku tugiisik

Teenust osutab Tallinna Vaimse Tervise Keskus.

Psüühikahäirega isiku tugiisiku teenuse eesmärk on toetada isiku võimalikult iseseisvat toimetulekut harjumuspärases elukeskkonnas ning ennetada toimetulekuraskuste tekkimist või süvenemist.

Teenuse sihtrühm:

  • Isikud, kes elavad Tallinnas ja kelle elukohaks on rahvastikuregistris märgitud Tallinn;
  • täiskasvanud raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega isikud, kes vajavad toimetuleku toetamiseks tugiisiku toetust vähem kui 4 h kuus või kelle koostöömotivatsioon teenuse osutajaga on ebastabiilne või puudub.

 

  • Millest alustada

    Pöördu Tallinna Vaimse Tervise Keskuse poole Mustamäe tee 50, telefon 627 6640

    Tallinna Vaimse Tervise Keskus

  • Osutajad   Osutamiskohad