Psüühikahäirega isiku tugiisiku teenus

Teenust osutab Tallinna Vaimse Tervise Keskus.

Psüühikahäirega isiku tugiisiku teenuse eesmärk on toetada isiku võimalikult iseseisvat toimetulekut harjumuspärases elukeskkonnas ning ennetada toimetulekuraskuste tekkimist või süvenemist.

Teenuse sihtrühm:

  • Isikud, kes elavad Tallinnas ja kelle elukohaks on rahvastikuregistris märgitud Tallinn;
  • täiskasvanud raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega isikud, kes vajavad toimetuleku toetamiseks tugiisiku toetust vähem kui 4 h kuus või kelle koostöömotivatsioon teenuse osutajaga on ebastabiilne või puudub.

 

  • Millest alustada

    Pöördu Tallinna Vaimse Tervise Keskuse poole Mustamäe tee 50, telefon 627 6640

    Tallinna Vaimse Tervise Keskus

  • Osutajad   Osutamiskohad