Puudega lapse toetus

Lisatoetust Tallinna linna puudega lastele makstakse üks kord aastas lapse sünnikuul. Taotleda tuleb ühe korra ja edaspidi makstakse toetus välja iga aasta tingimusel, et kõik toetuse saamise nõuded on jätkuvalt täidetud. Puudega lapse toetus on 100 eurot.

Puudega lapse toetusele on õigus, kui:

 • lapse elukoht on Tallinna linn ja
 • laps on kuni 16-aastane ja
 • lapsel on tuvastatud puue ja
 • vähemalt ühe vanema elukoht on katkematult Tallinna linn vähemalt toetuse taotlemise aastale eelnenud kalendriaasta 1. jaanuarist ja
 • lapsega ühel aadressil elav vanem on esitanud taotluse

Soovitame taotlus esitada hiljemalt lapse sünnikuu 15. kuupäevaks. See tagab toetuse maksmise juba taotluse esitamise aastal lapse sünnikuul. Kui taotlus esitatakse peale sünnikuu 15. kuupäeva makstakse toetus 30 päeva jooksul taotluse esitamisest.

Kui vanema asemel esitab taotluse eestkostja, ei rakendata vanema rahvastikuregistrijärgse elukoha kohta esitatud nõudeid.

E-taotlusi saab esitada Tallinna e-teeninduses https://taotlen.tallinn.ee.

 • Sisene Tallinna e-teenindusse https://taotlen.tallinn.ee/puudega_lapsetoetus ja esita taotlus. Avalduse esitamiseks e-teeninduse kaudu on eelduseks, et rahvastikuregistri andmed vastavad toetuse saamise tingimustele.

  Isikutuvastus

  Toimub sisenemise ID kaardiga või mobiil ID-ga

  Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

  Jälgige portaalis teenuse esitamise kulgu.

  Tulemus

  Toetuse laekumine

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Kirjuta avaldus

  Isikutuvastus

  Võta kaasa isikut tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  Esita avaldus elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

 • Osutajad   Osutamiskohad