Puudega lapse toetus

Puudega lapse toetus määratakse vanemale, eestkostjale või lapse hooldajale, kes rahvastikuregistri andmetel on Tallinna linna elanik vähemalt aasta enne toetuse taotlemise aasta 1. jaanuari, elab rahvastikuregistri andmetel lapsega ühel aadressil ja lapsele ei ole määratud töövõimetuspensioni või hinnatud töövõimet.

Lapse hooldajal on õigus taotleda toetust ka tingimusel, kui ta rahvastikuregistri andmetel elab väljaspool Tallinna ja laps on Tallinna linna elanik. Toetust (100 eurot) makstakse üks kord aastas.

E-taotlusi saab esitada Tallinna e-teeninduses http://taotlen.tallinn.ee.

 • Sisene Tallinna e-teenindusse http://taotlen.tallinn.ee ja esita taotlus. Avalduse esitamiseks e-teeninduse kaudu on eelduseks see, et rahvastikuregistri andmed vastavad toetuse saamise tingimustele.

  Isikutuvastus

  Toimub sisenemise ID kaardiga või mobiil ID-ga

  Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

  Jälgige portaalis teenuse esitamise kulgu.

  Tulemus

  Toetuse laekumine

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Kirjuta avaldus

  Isikutuvastus

  Võta kaasa isikut tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  Esita avaldus elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Kui toetust ei määrata, saab esitada vaide Harju maavanemale või kaebuse Tallinna Halduskohtule.

 • Osutajad   Osutamiskohad