Puuetega inimeste juhuveoteenus

Puuetega inimeste juhuveoteenuse eesmärk on tagada juurdepääs taastusravi- ja rehabilitatsiooniasutusele sügava või raske liikumis-, nägemis- või vaimupuudega vähemalt kolmeaastasele isikule, kes puudest tulenevalt ei saa iseseisvalt kasutada ühistransporti.

Teenuse maht ühele kliendile kalendriaastas on kuni kümme sõitu Tallinna haldusterritooriumil asuvasse sihtkohta ja kuni 2 sõitu muu kohaliku omavalitsusüksuse haldusterritooriumil asuvasse sihtkohta.

 • Millest alustada

  Esita avaldus elukohajärgsele sotsiaalhoolekande osakonnale, lisa Sotsiaalkindlustusameti puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus.
  Linnaosavalitsuse töötajal on õigus vajadusel küsida muid täiendavaid dokumente.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Tulemus

  Vormistatakse transporditeenuse tellimus

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Pöördu kirjaliku avaldusega Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti poole.

 • Osutajad   Osutamiskohad