Puuetega inimeste juhuveoteenus

Teenuse eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada enda vajadustele vastavat sõidukit sõitmiseks tema toimetulekuks vajalikesse sihtkohtadesse. Juhuveoteenus on teenus, mille puhul sõidu lähte- ja sihtkoht ja aeg määratakse kindlaks ja kasutatav sõiduk valitakse teenuse kasutaja vajadusest lähtuvalt.

 

Juhuveoteenust on õigus kasutada vastaval isikul, kellel on Sotsiaalkindlustusamet tuvastanud raske või sügava puude raskusastme ja kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist ja kes on vähemalt kolmeaastane ja kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja
1) kellel on liikumis-, nägemis- või vaimse funktsiooni kõrvalekalle ja
2) kes vajab teenust üksiksõiduks tervishoiu- või hoolekandeasutusse või avalike teenuste kasutamiseks.

Juhuveoteenuse kasutaja registreerib iga sõidu elektroonilise sõidukaardiga. Juhuveoteenust osutatakse nii linna haldusterritooriumil kui ka sealt mujal Eestis asuvasse sihtkohta või sealt tagasi sõitmiseks.

Sotsiaaltransporditeenuse kasutamise määrad ajavahemikus 1. jaanuarist 30. juunini 2019.
Juhuveoteenuse tasuta sõidukordade maksimaalne arv kasutaja kohta on:
1) linna haldusterritooriumil asuvasse sihtkohta või sealt tagasi sõitmiseks 6 korda
2) linna haldusterritooriumilt mujal Eestis asuvasse sihtkohta või sealt tagasi sõitmiseks 2 korda.

 • Millest alustada

  Esita avaldus elukohajärgsele sotsiaalhoolekande osakonnale, lisa Sotsiaalkindlustusameti puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus.
  Linnaosavalitsuse töötajal on õigus vajadusel küsida muid täiendavaid dokumente.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Tulemus

  Vormistatakse transporditeenuse tellimus

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Pöördu kirjaliku avaldusega Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti poole.

 • Osutajad   Osutamiskohad