Puuetega inimeste nõustamine

Kogemusnõustamise teenus nägemispuudega inimestele;
psühhosotsiaalne nõustamine nägemispuudega inimestele;
viipekeelne sotsiaalnõustamine kuulmispuudega inimestele;
nõustamisteenus pimekurtidele ja pimedatele inimestele;
nägemis- ja nägemisliitpuudega laste varajane avastamine.

 • Millest alustada

  Mine kohale. Teenust osutatakse teenuseosutaja juures, teenust osutatakse ka telefoni teel. Vajadusel ja kokkuleppel nõustatakse kliendile sobivas kohas.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Tulemus

  Pakkuda kogemusnõustamist nägemispuudega inimestele (puudega ja töövõime taotlemisel, erinevate arvutiprogrammide kasutamisel); õpetada igapäevaseid praktilisi oskusi tegevustes, millega isikul on oma puude tõttu keeruline toime tulla; nõustada puudega inimesi, kasutades neile sobilikke kommunikatsioonimeetodeid.

 • Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

  Nimetus Ühik Hind
  Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses kuu 0.00 €
  Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamise juhtumikorraldaja maksumus kuu 0.00 €

  Tallinna Tugikeskus Juks

  Nimetus Ühik Hind
  1001 Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine tund 0.00 €
 • Osutajad   Osutamiskohad