Rahvakohtunikukandidaatide valimine

Rahvakohtunikukandidaadid valib linnavolikogu ja rahvakohtunikud nimetab järgnevaks neljaks aastaks ametisse Harju Maakohtu juures asuv rahvakohtunike nimetamise komisjon.

Tallinna Linnavolikogu liikmed paluvad anda endast teada Tallinna linna elanikel, kes soovivad kandideerida rahvakohtunikuks Harju Maakohtu juures.

Rahvakohtunikukandidaadiks võib nimetada 25–70-aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kelle elukoht on Eestis ja kes oskab eesti keelt keeleseaduses sätestatud C1-tasemel või sellele vastaval tasemel ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega. Isikutel, kes soovivad kandideerida, palume täita ankeet meie kodulehel. Kandideerija võib edastada ankeedi ka e-postiga, posti teel või täita selle Tallinna Linnavolikogu Kantseleis kohapeal. Ankeedi esitamise tähtaeg on 9. veebruar 2015.

Rahvakohtunikukandidaatide valimine toimub veebruaris 2015.

 • Täida ankeet.

  Isikutuvastus

  Nõutav digitaalallkiri, kui ankeet on ilma allkirjata (näiteks Wordi fail). Kui ankeet on skannitud koos allkirjaga (näiteks pdf-fail), siis digitaalallkirja ei ole vaja.

  Kuhu avaldus esitada

  Saada ankeet aadressil infopunkt@tallinnlv.ee.

  Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

  Kui esitatud andmed ei ole piisavad, siis võetakse kontakti.

  Tallinna Linnavolikogu Kantselei

  • E

   (08:30 - 17:00)

  • T

   (08:30 - 17:00)

  • K

   (08:30 - 17:00)

  • N

   (08:30 - 18:00)

  • R

   (08:30 - 16:00)

 • 1. Tutvu ankeediga. 2. Tule kohale Tallinna Linnavolikogu Kantselei infopunkti aadressil Vana-Viru 12.

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  Esita klienditeenindajale.

  Tallinna Linnavolikogu Kantselei

  • E

   (08:30 - 17:00)

  • T

   (08:30 - 17:00)

  • K

   (08:30 - 17:00)

  • N

   (08:30 - 18:00)

  • R

   (08:30 - 16:00)

 • Täida ankeet.

  Kuhu avaldus esitada

  Saada ankeet aadressil:
  Tallinna Linnavolikogu Kantselei
  Vana-Viru 12
  15080 Tallinn.

  Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

  Kui esitatud andmed ei ole piisavad, siis võetakse kontakti.

  Tallinna Linnavolikogu Kantselei

  • E

   (08:30 - 17:00)

  • T

   (08:30 - 17:00)

  • K

   (08:30 - 17:00)

  • N

   (08:30 - 18:00)

  • R

   (08:30 - 16:00)

 • Osutajad   Osutamiskohad