Raieluba

Linnahaljastuse jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb kõrghaljastust hooldada ja vajadusel haiged, kuivanud ja kujunduslikult mittesobivad puud maha võtta. Tallinna Keskkonnaamet menetleb kinnistuomanikelt laekunud raie- või hoolduslõikusloa taotlusi ja väljastab vastavad load.

PALUN ANNA TAGASISIDET KUIDAS JÄID RAHULE TEENUSE TAOTLEMISE PROTSESSIGA http://www.tallinn.ee/dyn_vorm?id=250

 • Raieloa taotlemiseks sisene infosüsteemi http://raie.tallinn.ee/login.php

  Isikutuvastus

  Isikutuvastamiseks vajad ID kaarti või mobiil-ID-d.

  Tulemus

  Väljastatakse luba või keeldutakse kirjalikult. Kõik raieload kajastuvad raielubade andmebaasis.

  Tallinna Keskkonnaamet

  • E

   (14:00 - 18:00)

  • N

   (9:00 - 12:00)

 • Täida taotluse vorm, mille leiad siit.

  Isikutuvastus

  Digiallkirjasta.

  Kuhu avaldus esitada

  Saada aadressile keskkonnaamet@tallinnlv.ee. Taotluse menetlemise aeg on 30 päeva arvates nõuetekohase taotluse (koos vajalike lisadega) esitamisest.

  Tulemus

  Luba väljastatakse Vabaduse väljak 7 infosaalist või keeldutakse kirjalikult. Kõik raieload kajastuvad raielubade andmebaasis.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldumenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.

  Tallinna Keskkonnaamet

  • E

   (14:00 - 18:00)

  • N

   (9:00 - 12:00)

 • 1. Tutvu vormiga, mille leiad siit. 2. Tule kohale aadressil: Tallinna Linnavalitsuse infosaal, Vabaduse väljak 7.
  3. Täida taotluse vorm.

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  Esita koos nõutud lisadega klienditeenindajale. Taotluse menetlemise aeg on 30 päeva arvates nõuetekohase taotluse (koos vajalike lisadega) esitamisest.

  Tallinna Keskkonnaamet

  • E

   (14:00 - 18:00)

  • N

   (9:00 - 12:00)

  Tulemus

  Luba väljastatakse Vabaduse väljak 7 infosaalist või keeldutakse kirjalikult. Kõik raieload kajastuvad raielubade andmebaasis.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldumenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.

 • Täida taotluse vorm, mille leiad siit.

  Kuhu avaldus esitada

  Saada koos nõutud lisadega aadressil: Tallinna Keskkonnaamet, Harju 13, 10130 Tallinn. Taotluse menetlemise aeg on 30 päeva arvates nõuetekohase taotluse (koos vajalike lisadega) esitamisest.

  Tulemus

  Luba väljastatakse Vabaduse väljak 7 infosaalist või keeldutakse kirjalikult. Kõik raieload kajastuvad raielubade andmebaasis.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldumenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.

  Tallinna Keskkonnaamet

  • E

   (14:00 - 18:00)

  • N

   (9:00 - 12:00)

 • Osutajad   Osutamiskohad