Raieluba

Linnahaljastuse jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb kõrghaljastust hooldada ja vajadusel haiged, kuivanud ja kujunduslikult mittesobivad puud maha võtta. Tallinna Keskkonna- ja kommunaalamet menetleb kinnistuomanikelt laekunud raie- või hoolduslõikusloa taotlusi ja väljastab vastavad load.

 • Raieloa taotlemiseks sisene infosüsteemi https://taotlen.tallinn.ee/raieload ja hoolduslõikusloa taotlemiseks https://taotlen.tallinn.ee/hooldusloikusluba

  Isikutuvastus

  Isikutuvastamiseks vajad ID kaarti või mobiil-ID-d.

  Tulemus

  Väljastatakse luba või keeldutakse kirjalikult. Kõik raieload ja hoolduslõikusload kajastuvad raielubade andmebaasis.

  Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

 • Täida taotluse vorm, mille leiad jaotuseset VORMID.

  Isikutuvastus

  Digiallkirjasta.

  Kuhu avaldus esitada

  Saada aadressile kommunaal@tallinnlv.ee. Taotluse menetlemise aeg on 30 päeva arvates nõuetekohase taotluse (koos vajalike lisadega) esitamisest.

  Tulemus

  Luba väljastatakse Vabaduse väljak 7 infosaalist või keeldutakse kirjalikult. Kõik raieload kajastuvad raielubade andmebaasis.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldumenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.

  Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

  1. Tutvu vormiga, mille leiad jaotusest VORMID. 2. Tule kohale aadressil: Tallinna Linnavalitsuse infosaal, Vabaduse väljak 7.
   3. Täida taotluse vorm.
  2. Seoses koroona viiruse levikuga palume võimalusel eelistada asutusse kohale tulemise asemel e-teenuseid ning suhtlemist e-posti ja telefoni teel .

   Siseruumis tuleb kanda maski.

   Nii siseruumis kui ka väljas kehtib 2+2 reegel.

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  Esita koos nõutud lisadega klienditeenindajale. Taotluse menetlemise aeg on 30 päeva arvates nõuetekohase taotluse (koos vajalike lisadega) esitamisest.

  Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

  Tulemus

  Luba väljastatakse e-maili puudumisel Harju 13 või linnaosa valitsusest või keeldutakse kirjalikult. Kõik raieload kajastuvad raielubade andmebaasis.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldumenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.

 • Täida taotluse vorm, mille leiad jaotusest VORMID.

  Kuhu avaldus esitada

  Saada koos nõutud lisadega aadressil: Tallinna Keskkonna- ja kommunaalamet, Harju 13, 10130 Tallinn. Taotluse menetlemise aeg on 30 päeva arvates nõuetekohase taotluse (koos vajalike lisadega) esitamisest.

  Tulemus

  Luba väljastatakse Vabaduse väljak 7 infosaalist või keeldutakse kirjalikult. Kõik raieload kajastuvad raielubade andmebaasis.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldumenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.

  Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

 • Osutajad   Osutamiskohad