Planeeringute register

Hinne: 1 / 5

Tallinna planeeringute register (TPR) on loodud projekteerimistingimuste, ehitusmääruste, ehitusprojektide, detail-, üld-, ja teemaplaneeringute menetlemiseks ning nimetatud menetlustega seotud teabe esitamiseks. Täpsema info saamiseks palun vaadake TLPA veebilehte.

 • Millest alustada

  Oluline info Planeeringute registri kohta. Kui otsest seost menetlusetega ei ole, siis registrisse sisse logimise vajadust ei ole. Üldine menetlusinfo on avalik ja seda saavad vaadata kõik sh. sisselogimata kasutajad. Kodaniku tasemelt on sisselogimine vajalik planeeringu osas ettepaneku või vastuväite esitamiseks, täpsem info: Ettepaneku / vastuväite esitamine.

  Isikutuvastus

  Kui ollakse mõne menetlusega otseselt seotud (ehitusprojekt, detailplaneering, üldplaneering) on vaja siseneda registrisse ID kaardiga. Täpsem info: Planeeringuga seotud isikuks (osapooleks) ja kaasatud isikuks märkimine.

  Tulemus

  Lõpptulemusena on võimalik ID-kaarti omades siseneda Tallinna planeeringute registrisse. Täpsem info: Registrisse sisenemine ja kasutajarollide muutmine.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Kui isik on kasutajatunnuse ning parooli (või ID kaardi abil) Tallinna planeeringute registrisse küll sisenenud, aga huvipakkuvate menetluste nähtav info on puudulik, siis on tõenäoliselt tegematta sidumine konkreetse menetluse ning isiku vahel. Selleks, et vastav sidumine teha vaadake palun juhendit: Projekteerija ei näe dokumente (faile, märkusi) mida õiguste järgi peaks nägema. Täiendava info on ka TLPA veebilehel.

 • Osutajad   Osutamiskohad