Reklaamimaksu soodustus

Teatud reklaamide puhul on maksumaksjal võimalik taotleda reklaamimaksu soodustuse.

Tallinna Linnavalitsus võib anda maksusoodusi:

1) kontsertide, muusikalide ja kirjandusürituste, mille kaasfinantseerijaks on riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, reklaami osas - 50%;
2) filmide reklaami osas - 50%*;
21) raamatute, mille kaasfinantseerijaks on riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus või Eesti Kultuurkapital, reklaami osas 50%;
3) spordiürituste reklaami osas 50%;
4) selliste heategevusürituste reklaami osas, kus üritusest saadav kogu tulu suunatakse heategevuseks 100%;
5) sotsiaalreklaami osas 100%

* maksusoodustust on õigus taotleda filmide reklaami osas, mille valmimise kaasfinantseerija on riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, Eesti Kultuurkapital või Sihtasutus Eesti Filmi Instituut. Maksusoodustust on õigus taotleda ka Kultuuriministeeriumi levitoetuste eraldamise komisjoni ning teiste riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste rahalisel toel Eesti Vabariigi kinodes esitatavate filmide reklaami osas.

 

 • 1. Koosta maksusoodustuse saamiseks taotlus.
  2. Taotlusele lisa kaaskiri ja reklaami näidis või kavand, mille osas maksusoodustust soovitakse.

  Isikutuvastus

  Taotlus koos lisadega peab olema digiallkirjastatud allkirjaõigusliku isiku poolt.

  Kuhu avaldus esitada

  Tulemus

  Kirjalik vastus.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30. päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

  Taotlus maksusoodustuse saamiseks esitatakse linnavalitsusele Tallinna Strateegiakeskuse ettevõtlusteenistuse kaudu. Taotlusele lisatakse selle reklaami näidis või kavand, mille osas maksusoodustust soovitakse. Näidise või kavandi taotlusele lisamata jätmisel tagastatakse taotlus läbivaatamata.

  Tallinna Strateegiakeskus

 • 1. Koosta maksusoodustuse saamiseks taotlus.
  2. Taotlusele lisa kaaskiri ja reklaami näidis või kavand, mille osas maksusoodustust soovitakse.
  3. Tule kohale aadressil Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn.

  Isikutuvastus

  Taotlus koos lisadega peab olema allkirjastatud allkirjaõigusliku isiku poolt.

  Kuhu avaldus esitada

  Esita reklaamimaksu haldurile.

  Tulemus

  Kirjalik vastus.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30. päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

  Taotlus maksusoodustuse või -vabastuse saamiseks esitatakse linnavalitsusele Tallinna Ettevõtlusameti (edaspidi ettevõtlusamet) kaudu. Taotlusele lisatakse selle reklaami näidis või kavand, mille osas maksusoodustust või -vabastust soovitakse. Näidise või kavandi taotlusele lisamata jätmisel tagastatakse taotlus läbivaatamata.

  Tallinna Strateegiakeskus

 • 1. Koosta maksusoodustuse saamiseks taotlus.
  2. Taotlusele lisa kaaskiri ja reklaami näidis või kavand, mille osas maksusoodustust soovitakse.

  Isikutuvastus

  Taotlus koos lisadega peab olema allkirjastatud allkirjaõigusliku isiku poolt.

  Kuhu avaldus esitada

  Saada koos nõutud lisadega aadressil:
  Tallinna Ettevõtlusamet
  reklaami- ja müügimaksu osakond
  Vabaduse väljak 7
  15199 TALLINN

  Tulemus

  Kirjalik vastus.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30. päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

  Taotlus maksusoodustuse või -vabastuse saamiseks esitatakse linnavalitsusele Tallinna Ettevõtlusameti (edaspidi ettevõtlusamet) kaudu. Taotlusele lisatakse selle reklaami näidis või kavand, mille osas maksusoodustust või -vabastust soovitakse. Näidise või kavandi taotlusele lisamata jätmisel tagastatakse taotlus läbivaatamata.
 • Osutajad   Osutamiskohad