Reklaamimaksu soodustus

Teatud reklaamide puhul on maksumaksjal võimalik taotleda reklaamimaksu soodustuse.

Tallinna Linnavalitsus võib anda maksusoodusi:

1) kontsertide, sealhulgas muusikalide reklaami osas - 50%;
2) spordiürituste reklaami osas - 50%;
3) raamatute, mille kaasfinantseerijaks on riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikusse registrissekantud isikud või Eesti Kultuurkapital, reklaami osas - 50%;
4) heategevusürituste reklaami osas - 100%;
5) sotsiaalreklaami osas - 100%;
6) filmide reklaami osas vastavalt Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 44 „Reklaamimaks Tallinnas" § 4 lg 2 - 50%*

*Maksusoodustust kuni 50% on õigus taotleda filmide reklaami osas, mille valmimise kaasfinantseerijaks on riik või kohalik omavalitsus või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikusse registrisse kantud avalik-õiguslik juriidiline isik või Eesti Filmi Sihtasutus või Eesti Kultuurkapital. Samuti on õigus taotleda maksusoodustust kuni 50% Kultuuriministeeriumi levitoetuste eraldamise komisjon ning teiste riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste rahalisel toel Eesti Vabariigi kinodes esitatavate filmide reklaami osas.

 • 1. Koosta maksusoodustuse saamiseks taotlus.
  2. Taotlusele lisa kaaskiri ja reklaami näidis või kavand, mille osas maksusoodustust soovitakse.

  Isikutuvastus

  Taotlus koos lisadega peab olema digiallkirjastatud allkirjaõigusliku isiku poolt.

  Kuhu avaldus esitada

  Tulemus

  Kirjalik vastus.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30. päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

  Taotlus maksusoodustuse saamiseks esitatakse linnavalitsusele Tallinna Ettevõtlusameti (edaspidi ettevõtlusamet) kaudu. Taotlusele lisatakse selle reklaami näidis või kavand, mille osas maksusoodustust soovitakse. Näidise või kavandi taotlusele lisamata jätmisel tagastatakse taotlus läbivaatamata.

  Tallinna Ettevõtlusamet

 • 1. Koosta maksusoodustuse saamiseks taotlus.
  2. Taotlusele lisa kaaskiri ja reklaami näidis või kavand, mille osas maksusoodustust soovitakse.
  3. Tule kohale aadressil Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn.

  Isikutuvastus

  Taotlus koos lisadega peab olema allkirjastatud allkirjaõigusliku isiku poolt.

  Kuhu avaldus esitada

  Esita reklaamimaksu haldurile.

  Tulemus

  Kirjalik vastus.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30. päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

  Taotlus maksusoodustuse või -vabastuse saamiseks esitatakse linnavalitsusele Tallinna Ettevõtlusameti (edaspidi ettevõtlusamet) kaudu. Taotlusele lisatakse selle reklaami näidis või kavand, mille osas maksusoodustust või -vabastust soovitakse. Näidise või kavandi taotlusele lisamata jätmisel tagastatakse taotlus läbivaatamata.

  Tallinna Ettevõtlusamet

 • 1. Koosta maksusoodustuse saamiseks taotlus.
  2. Taotlusele lisa kaaskiri ja reklaami näidis või kavand, mille osas maksusoodustust soovitakse.

  Isikutuvastus

  Taotlus koos lisadega peab olema allkirjastatud allkirjaõigusliku isiku poolt.

  Kuhu avaldus esitada

  Saada koos nõutud lisadega aadressil:
  Tallinna Ettevõtlusamet
  reklaami- ja müügimaksu osakond
  Vabaduse väljak 7
  15199 TALLINN

  Tulemus

  Kirjalik vastus.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30. päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

  Taotlus maksusoodustuse või -vabastuse saamiseks esitatakse linnavalitsusele Tallinna Ettevõtlusameti (edaspidi ettevõtlusamet) kaudu. Taotlusele lisatakse selle reklaami näidis või kavand, mille osas maksusoodustust või -vabastust soovitakse. Näidise või kavandi taotlusele lisamata jätmisel tagastatakse taotlus läbivaatamata.
 • Osutajad   Osutamiskohad