Teeregistri andmete väljastamine

Teeregistrist andmete väljastamine on avalik teenus, mida amet osutab taotluse alusel juriidilistele ja füüsilistele isikutele.

 • Millest alustada

  Kirjutage vabas vormis avaldus.

  Kuhu avaldus esitada

  Saadke avaldus aadressil inga.raadik@tallinnlv.ee.

  Tulemus

  Avaldusele vastatakse 5 tööpäeva jooksul. Juhul kui on vaja taotlust täpsustada või kui andmete väljastamine on selle mahu tõttu aeganõudev, võime taotluse täitmise tähtaega pikendada kuni 15 tööpäevani.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Helistage registriosakonna telefonil 6404554.

  Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

 • Osutajad   Osutamiskohad