Andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral

Hinne: 1 / 5

Soovitame perekonnaseisu- ja rahvastikutoimingute teostamisel vahetu kontakti asemel kasutada elektroonilist suhtlemist. Avaldused palume edastada perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee .

Õigustatud huvi korral on füüsilistel kui juriidilistel eraisikutel võimalus saada põhjendatud taotluse alusel teavet teise isiku rahvastikuregistrisse kantud andmete kohta juhul, kui isik ei ole kehtestanud oma andmetele juurdepääsupiirangut.

Kui vajate andmeid enda, alaealise lapse, eestkostetava ja/või surnud abikaasa kohta, siis kasutage teenust Rahvastikuregistrist väljavõtte tegemine .


Õigustatud huviga on tegemist eelkõige juhtudel, kui andmete väljastamist taotletakse:

1) taotleja või muu isiku elu, tervise ning õiguste ja vabaduste kaitseks;
2) taotlejaga sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks;
3) teaduslikul eesmärgil, lähtudes isikuandmete kaitse seaduses sätestatud tingimustest.
Registriandmete väljastamise taotluse põhjendatust kontrollime igal üksikjuhul eraldi. Vajadusel edastame päringu andmesubjektile nõusoleku saamiseks andmete väljastamiseks.
Põhjendatuks ei loe me taotlusi, mis on esitatud statistilise töö eesmärgil või suguvõsauuringuks.
Juhul, kui andmete saajaks on välisriigi juriidiline või füüsiline isik, annab nõusoleku andmete väljastamiseks Siseministeerium. Nõusoleku küsimise korraldame iseseisvalt.

Kui tegemist on päringuga enama kui 20 isiku kohta, võimaldab juurdepääsu Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT).

Veel......

 • Sisene Rahvastikuregistri juurdepääsutaotluste portaali. Kogu menetlus toimub portaalis.

  Tasumine

  Riigilõivu tasumine: 5 eurot iga isiku kohta, kelle andmeid taotletakse

  Makse saaja on Rahandusministeerium järgmistes pankades:

  SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)

  Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)

  Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

  LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)

  Viitenumber 2900082511

  Selgitus: soovitava dokumendi nimetus ja avaldaja nimi.

 • Osutajad   Osutamiskohad