Resotsialiseerimine resotsialiseerimisüksuses

Resotsialiseerimine on sotsiaalteenus, mille eesmärgiks on parandada isiku toimetulekuvõimet nii, et ta oleks võimeline iseseisvalt ühiskonnas toime tulema.
Teenust osutatakse omaosalustasuga resotsialiseerimisüksustes.

  • Millest alustada

    Teenusele saamiseks pöörduda tööpäeviti resotsialiseerimisüksustesse.

    Isikutuvastus

    Kaasa võta isikut tõendav dokument.

    Tallinna Sotsiaaltöö Keskus

  • Osutajad   Osutamiskohad