Resotsialiseerimine resotsialiseerimisüksuses

Resotsialiseerimine on sotsiaalteenus, mille eesmärgiks on parandada isiku toimetulekuvõimet nii, et ta oleks võimeline iseseisvalt ühiskonnas toime tulema.
Teenust osutatakse omaosalustasuga resotsialiseerimisüksustes.

 • Millest alustada

  Teenusele saamiseks pöörduda tööpäeviti resotsialiseerimisüksustesse.

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Tallinna Sotsiaaltöö Keskus

  • Tööpäevadel

 • Osutajad   Osutamiskohad