Resotsialiseerimisteenus sotsiaalmajutusüksuses

Resotsialiseerimine sotsiaalmajutusüksuses on sotsiaalteenus, mille eesmärgiks on parandada isiku või pere toimetulekuvõimet nii, et nad oleksid võimelised iseseisvalt ühiskonnas toime tulema. Rohkem informatsiooni Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse lehel.

 • Millest alustada

  Resotsialiseerimisteenuse saamiseks esitab isik rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale teenuse saamiseks kirjaliku taotluse. Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid: nimi, isikukood, elu- ja/või viibimiskoht ja kontaktandmed; andmed leibkonnaliikmete kohta, kes vajavad majutust koos taotlejaga. Taotluse põhjenduses nimetatakse asjaolud, miks isik vajab individuaalset nõustamist ja juhendamist, mis takistab taotleja iseseisvat toimetulekut ning miks ei võimalda taotleja sotsiaal-majanduslik olukord tal omandada või üürida eluruumi. Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab hoolekandeosakonna juhataja või tema asetäitja.

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  Esita klienditeenindajale.

  Tulemus

  Kaasaaitamine iseseisvale toimetulekule

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Leida teine eluaseme vorm

  Tallinna Sotsiaaltöö Keskus/ Sotsiaalmajutusüksus

  • Aadress:

   Varre tn 7

  • E-post:

   swcenter@swcenter.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   Üksuse juht 601 4834
   Sotsiaalassistent 601 4439                           

 • Tallinna Sotsiaaltöö Keskus

  Nimetus Ühik Hind
  Pesu kuivatamine, 1 masinatäis tk 1.00 €
  Pesu pesemine, 1 masinatäis tk 1.00 €
  Pesu pesemine ja kuivatamine, 1 masinatäis tk 2.00 €
  Resotsialiseerimisteenus sotsiaalmajutusüksuses 1-kohalises toas, 1 kuu (renoveeritud hoone) kuu 90.00 €
  Resotsialiseerimisteenus sotsiaalmajutusüksuses 2-4 kohalises toas, 1 kuu (renoveeritud hoone) kuu 70.00 €
  Resotsialiseerimisteenus sotsiaalmajutusüksuses 2-kohalises toas, 1 kuu kuu 60.00 €
  Resotsialiseerimisteenus sotsiaalmajutusüksuses 4-6 kohalises toas, 1 kuu kuu 40.00 €
  Resotsialiseerimisteenus sotsiaalmajutusüksuses 5 ja enama kohalises toas, 1 kuu (renoveeritud hoone) kuu 60.00 €
  Resotsialiseerimisteenus sotsiaalmajutusüksuses 7 ja enama kohalises toas, 1 kuu kuu 30.00 €
  Resotsialiseerimisteenus sotsiaalmajutusükuses laps, 1 kuu (renoveeritud hoone) kuu 10.00 €
  Resotsialiseerimisteenus ühiselamus 1-kohalises toas, 1 kuu kuu 90.00 €
  Resotsialiseerimsteenus sotsiaalmajutusüksuses 3-kohalises toas, 1 kuu kuu 50.00 €
  Resotsialiseerumisteenus ühiselamus 2-kohalises toas, 1 kuu kuu 70.00 €
 • Osutajad   Osutamiskohad