Restaureerimistoetus

2020. aasta taotluse voor oli avatud kuni 2. märtsini 2020 (kaasaarvatud). Toetuse andmisest või taotluse rahuldamata jätmisest anti teada kirjalikult 1. aprilliks.

Esita taotlus ISETEENINDUSKESKKONNAS.

 

Toetatakse kultuurimälestiste, Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal paiknevate hoonete, miljööväärtuslikel hoonestusaladel paiknevate hoonete ning üldplaneeringuga määratud väärtuslike hoonete restaureerimist. Toetakse konserveerimist, restaureerimist, remontimist ja algsel kujul taastamist. Enne taotluse esitamist tutvu kindlasti restaureerimistoetuste andmise korraga, mis võeti vastu 08.02.2018.a.

Restaureerimistoetusteks eraldatud summa 2020. aastal on 250 000 eurot. Toetuse maksimaalne suurus on 20 000 eurot ning toetuse maksimaalne määr 75% toetatava restaureerimistöö maksumusest. Restaureerimistoetuste eraldamise otsustab vastav komisjon.

Restaureerimistoetuste taotleja meelespea

 • Taotluse juurde tuleb lisada kolm hinnapakkumist. Hinnapakkumised peavad olema just nendeks töödeks, millele toetust taotletakse. Lisanduvaid töid hinnapakkumistel mitte näidata. Kõik hinnapakkumised peavad olema võetud samadeks töödeks ja kajastama täpselt samu töid. Hinnapakkumistes peab olema ära toodud hind ja sellele lisanduv käibemaks (kui ettevõte on käibemaksukohuslane). Kui pakkumise esitanud ettevõte ei ole käibemaksukohuslane peab see olema pakkumisele märgitud. Mälestiste puhul peab tööde tegijal olema Muinsuskaitseameti litsents/tegevusluba vastavateks töödeks.
 • Enne taotlemist veendu, et töid, mida plaanitakse toetuse alusel teha, oleks võimalik valmis saada ja vastu võtta hiljemalt 30. novembriks. Vastasel korral ei ole võimalik toetust välja maksta.
 • Enne taotluse esitamist veenduge, et kõik omanikud (st korteriühistu liikmed, kaasomanikud vms) oleksid plaanitavate töödega nõus ning võimelised neid ise finantseerima. Toetus makstakse välja alles pärast seda, kui toetuse saaja on tööde eest juba ise maksnud ja nende eest maksmist tõendanud. Toetuse ettemakset ei tehta. Volituse vormi leiad siit.
 • Taotluse esitamisel mälestise restaureerimiseks, peaks eelnevalt olema saadud projektile kõik vajalikud kooskõlastused ning olemas peaks olema kogu vajalik dokumentatsioon (muinsuskaitselised eritingimused, välisviimistluse põhiprojekt, avatäidete tööjoonised, restaureerimistööde tegevuskava jne). Ka miljööväärtuslike alade puhul veendu juba enne taotluse esitamist, et vajadusel on olemas nõutav dokumentatsioon (projekt, ehitusluba või teatis jne).
 • Juba taotluse esitamisel tuleks täpselt määrata, millisele arveldusarvele soovitakse toetuse laekumist. Taotluses, lepingus ja aruandes peavad olema selle kohta täpselt samad andmed.

 

 • Millest alustada

  2020. aasta taotluse voor on avatud kuni 2. märtsini 2020.

  Taotluse toetuse saamiseks saab esitada iseteeninduskeskkonnas

  Iseteeninduskeskkonna kasutamise küsimustega saab pöörduda Linnakassa osakonna juhtivspetsialisti Ülle Kerti poole telefonil 6404 195 või e-posti aadressilt Ylle.Kert@tallinnlv.ee.

  Isikutuvastus

  Iseteeninduskeskkonda saab siseneda ID-kaardi või mobiil-ID abil

  Tallinna Linnaplaneerimise Amet

  • Ametnik:

   Henry Kuningas

  • Telefon:

   6457187

  • E-post:

   henry.kuningas@tallinnlv.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   kinnismälestised vanalinnas ja vanalinna muinsuskaitsealal paiknev ehitis või selle osa

  • Ametnik:

   Diana Haapsal

  • Telefon:

   6457175

  • E-post:

   diana.haapsal@tallinnlv.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   kinnismälestised eeslinnades, militaarobjektid, kalmistud, tööstushooned

  • E

   (14:00 - 17:00)

  • N

   (9:00 - 12:00)

 • Osutajad   Osutamiskohad