Restaureerimistoetus

Käesolevaks aastaks on toetuste taotluste vastuvõtmine lõppenud.

Toetatakse kultuurimälestiste, Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal paiknevate hoonete, miljööväärtuslikel hoonestusaladel paiknevate hoonete ning üldplaneeringuga määratud väärtuslike hoonete restaureerimist. Täpsem info: https://www.tallinn.ee/est/ehitus/Restaureerimistoetus-2

Restaureerimistoetuste taotlusi võtab muinsuskaitse osakond vastu peale eelarveliste vahendite eraldamist, tavaliselt veebruarist-märtsist. Restaureerimistoetuste eraldamise otsustab vastav komisjon.

Täpsem info meie koduleheküljel.

 • Millest alustada

  2019.a. toetuste taotluste vastuvõtmine on lõppenud.

  Taotluse toetuse saamiseks saab esitada iseteeninduskeskkonnas

  Isikutuvastus

  Iseteeninduskeskkonda saab siseneda ID-kaardi või mobiil-ID abil

  Tallinna Linnaplaneerimise Amet

  • Ametnik:

   Henry Kuningas

  • Telefon:

   6457187

  • E-post:

   henry.kuningas@tallinnlv.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   kinnismälestised vanalinnas ja vanalinna muinsuskaitsealal paiknev ehitis või selle osa

  • Ametnik:

   Diana Haapsal

  • Telefon:

   6457175

  • E-post:

   diana.haapsal@tallinnlv.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   kinnismälestised eeslinnades, militaarobjektid, kalmistud, tööstushooned

  • E

   (14:00 - 17:00)

  • N

   (9:00 - 12:00)

 • Osutajad   Osutamiskohad