Restaureerimistoetus

Toetatakse kultuurimälestiste, Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal paiknevate hoonete, miljööväärtuslikel hoonestusaladel paiknevate hoonete ning üldplaneeringuga määratud väärtuslike hoonete restaureerimist. Toetakse konserveerimist, algsel kujul taastamist ning optimaalsete säilitustingimuste tagamist.

Toetusi jagatakse Tallinna Linnavolikogus vastu võetud korra alusel. Toetuse eesmärk on Tallinna linnas ajastutruu miljöö, arhitektuuri ja materjalikasutuse säilitamine. Kultuurimälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise restaureerimisel tuleb vastavalt muinsuskaitseseadusele lähtuda kehtivatest muinsuskaitse eritingimustest, ametis kooskõlastatud projektist või konserveerimis- või restaureerimistööde tegevuskavast. Kultuurimälestise restaureerimiseks peab olema ameti väljastatud tööde alustamise luba ning töid võib teostada ainult vastava tegevusloaga isik.

 • Millest alustada

  Täpsema info toetuse kohta leiab Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna kodulehelt aadressil http://www.tallinn.ee/ehitus/muinsuskaitse-7.

  Toetusi saab taotleda Tallinna kodulehel iseteeninduskeskkonnas.

  Tallinna Linnaplaneerimise Amet

  • Ametnik:

   Boris Dubovik

  • Telefon:

   6457176

  • E-post:

   boris.dubovik@tallinnlv.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   kinnismälestised eeslinnades (Nõmme, Kopli, Kadriorg jne); miljööväärtuslikul hoonestusalal paiknev või üldplaneeringuga arhitektuuriliselt väärtuslikuks tunnistatud hoone või selle osa

  • Ametnik:

   Henry Kuningas

  • Telefon:

   6457187

  • E-post:

   henry.kuningas@tallinnlv.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   kinnismälestised vanalinnas ja vanalinna muinsuskaitsealal paiknev ehitis või selle osa

  • E

   (15:00 - 18:00)

  • N

   (9:00 - 12:00)

  Isikutuvastus

  Logi sisse aadressilt https://mittetulundus.tallinn.ee/iseteenindus ID kaardi või mobiil ID-abil.

 • Osutajad   Osutamiskohad