Retseptiravimite osaline toetamine

Sissetulekust sõltuv sotsiaaltoetus retseptiravimite kulutuste osaliseks hüvitamiseks.

 • Millest alustada

  Pöördu elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonda.

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Tulemus

  Sotsiaalhoolekande osakonna juhataja või tema asetäitja teeb otsuse toetuse määramise või mittemääramise kohta.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Osutajad   Osutamiskohad