Rõdude ja varikatuste auditi jätkutegevuse toetus

Korteriühistu saab taotleda toetust korterelamu rõdude ja varikatuste auditi aruande kohaselt vajalike ehitustööde tegemiseks. 

Toetusega on võimalik katta maksimaalselt 10% ehitustööde lepingute maksumustest, kuid maksimaalselt 10 000 eurot korterelamu kohta. Toetust saab taotleda tagantjärele peale ehitustööde lõppu.

Toetuse tingimused

·        Auditi jätkutegevuse toetust saab taotleda peale audititoetuse saamist.

 • Toetust saab taotleda pärast seda, kui on tehtud korterelamu rõdude ja varikatuste auditi aruandes nimetatud puuduste kõrvaldamiseks vajalikud ehitustööd.
 • Korterelamu, mille jaoks toetust küsitakse, on ehitatud ja kasutusele võetud enne 1993. aastat.
 • Taotlusi võetakse vastu aastaringselt, kuni toetuse maksmiseks kavandatud raha jagub.

Toetuse andmine 2022. aastal

 •   2022. aastal on auditi jätkutegevuse toetuse eelarve 30 000 eurot,
 •  sellest toetusteks eraldatud 5840,60 eurot,

 •  menetluses taotlustega broneeritud 0 eurot,

 •  vabu vahendeid 24 159,40 eurot.

Esitatud on 2 taotlust, millest  välja makstud on 2, menetluses 0 ja tagasi lükatud 0 taotlust. 

 • Millest alustada

  Taotluse esitamiseks sisene Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi, kasutades ID-kaarti või mobiil-ID-d. 

  Vali "Projekti- ja tegevustoetused", seejärel vajuta vasakult "Alusta uut taotlust" ning vali "Tegevustoetused" ja siis "Korteriühistud". 

  Taotlusele tuleb lisada:

  •  rõdude ja varikatuste auditi aruanne;
  •  omanikujärelvalve leping (kui see on olemas) ja ehituse töövõtuleping;
  • tööde üleandmise-vastuvõtmise akt, mille on allkirjastanud taotleja esindaja ja töövõtja esindaja.

   

  Taotleja peab oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kuludokumendid selgelt eristama muudest kuludokumentidest.

  Isikutuvastus

  Taotluse esitaja esindusõigus peab olema:

  •          märgitud äriregistri B-kaardil
  •          tõendatud volituse (volituse taotlemise juhend) või volikirjaga (vaja ainult siis, kui juriidilist isikut esindavad mitu juhatuse liiget koos, vt näidist)

  Tulemus

  Taotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul peale taotluse esitamist. Positiivse otsuse korral kantakse toetus taotleja arvelduskontole 21 päeva jooksul peale otsuse tegemist.