Rõdude ja varikatuste auditi jätkutegevuse toetus

Korterelamu rõdude ja varikatuste tehnilise seisundi auditi jätkutegevuse toetus.

2021. aastal on Tallinna linnas tegutseval korteriühistul võimalik taotleda linnalt toetust korterelamu rõdude ja varikatuste auditi aruande kohaselt vajalike ehitustööde tegemiseks.

Auditi jätkutegevuse toetuse ülemmäär on 10% ehitustööde lepingute maksumusest, kuid maksimaalselt 10 000 eurot korterelamu kohta.

2021. aastal on auditi jätkutegevuse toetuse eelarve 20 000€

Sellest toetusteks eraldatud 705,60€, menetluses taotlustega broneeritud 0€, vabu vahendeid 19 294,40€. Taotlusi võetakse vastu aastaringselt kuni meetme eelarve lõppemiseni.

(Esitatud 1 taotlust, millest 1 välja makstud, 0 menetluses ja 0 tagasi lükatud)

Korteriühistutele rõdude ja varikatuste auditi jätkutegevuse toetuse andmist reguleerib Tallinna Linnavolikogu vastu võetud 12.12.2019 määrus nr 26 "Korteriühistutele toetuste andmise kord“. Määruse teksti leiad Riigi Teatajajast: siit.. Toetus on mõeldud Tallinna linna territooriumil asuvatele korteriühistutele.

Auditi jätkutegevuse toetust on võimalik taotleda audititoetuse saamise järgselt ja pärast seda, kui on tehtud korterelamu rõdude ja varikatuste auditi aruandes nimetatud puuduste kõrvaldamiseks vajalikud ehitustööd.

Auditi jätkutegevuse toetuse objekt on korterelamu, mis on ehitatud ja kasutusele võetud enne 1993. aastat.

Esitatavad nõuded:

 1. rõdude ja varikatuste auditi aruanne;
 2. omanikujärelevalve leping (olemasolu korral) ja ehituse töövõtuleping;
 3. tööde üleandmise-vastuvõtmise akt, mille on allkirjastanud taotleja esindaja ja töövõtja esindaja.

Taotluse täitmiseks ja esitamiseks sisene Tallinna tegevus- ja projektitoetusete registrisse (TTR) toetuse registrisse

 • Millest alustada

  Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele: taotlejal puudub riiklike ja kohalike maksude võlg ning tal kas ei ole linna ees muid võlgnevusi või on ajatatud võlgnevused tasutud maksegraafiku kohaselt; taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- ega pankrotimenetlust; taotleja peab olema kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse enne taotluse esitamist.

  Tutvu toetuse saamise tingimustega ja taotlusele esitatavate nõuetega, mille leiab siit.

  Taotluse ankeedi täitmiseks ja esitamiseks sisene Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi (TTR). Vali Tegevustoetuste hulgast grupp „Korteriühistud“ ja valdkond "Rõdude ja varikatuste auditi jätkutegevuse toetus"

  Vaata ka kasutusjuhendit taotlejale, mille leiab siit.

  Taotlusele lisatakse:

  • rõdude ja varikatuste auditi aruanne;
  • omanikujärelvalve leping (olemaasolu korral) ja ehituse töövõtuleping;
  • tööde üleandmise-vastuvõtmise akt, mille on allkirjastanud taotleja esindaja ja töövõtja esindaja;

  Taotleja peab oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kuludokumendid selgelt eristama muudest kuludokumentidest.

  Taotlusi menetleb Tallinna Linnavaraamet.

  Isikutuvastus

  Logige sisse ID kaardi või mobiil-ID abil.

  VOLITUS, kui taotluse esitab volitatud isik (kasutusjuhend).
  VOLIKIRI on vajalik koostada ainult siis, kui juriidilist isikut esindavad mitu juhatuse liiget koos. Volikirja näidis.

  Tulemus

  Menetleja kontrollib taotluse ja taotleja nõuetekohasust ning toetuse taotlemise tingimustele vastavust 30 päeva jooksul taotluse laekumisest. Amet otsustab toetuse andmise kümne päeva jooksul pärast nõuetekohase taotluse ja lisadokumentide kontrollimist. Toetus makstakse välja taotluses märgitud arvelduskontole 21 päeva jooksul pärast toetuse andmise kohta otsuse tegemist.