Сбор отходов для рециклинга

Сбор отходов для повторного использования материалов происходит на станциях приёма отходов. В Tаллинне открыты четыре подобные станции. С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.

 • Tallinna Jäätmekeskus

  Наименование единица Цена
  aia- ja haljastusjäätmed 0.00 €
  Elektroonika äravedu 14.04 €
  jäätmete vastuvõtmine jäätmejaamas 0.00 €
  Komposti müük 14.40 €
  Konkslift konteineri (15 m3) paigaldus, kuni kolme päeva rent, äravedu ja selles olevate jäätmete käitlus tk 312.00 €
  Konkslift konteineri (15 m3) paigaldus, kuni kolme päeva rent, äravedu ja selles olevate jäätmete käitlus tk 312.00 €
  Konkslift konteineri (15 m3) paigaldus, kuni kolme päeva rent, äravedu ja selles olevate jäätmete käitlus tk 312.00 €
  Konkslift konteineri (15 m3) paigaldus, kuni kolme päeva rent, äravedu ja selles olevate jäätmete käitlus tk 312.00 €
  Konkslift konteineri (15 m3) paigaldus, kuni kolme päeva rent, äravedu ja selles olevate jäätmete käitlus tk 312.00 €
  Konkslift konteineri (15 m3) paigaldus, kuni kolme päeva rent, äravedu ja selles olevate jäätmete käitlus tk 312.00 €
  Konkslift konteineri (20 m3) paigaldus, kuni kolme päeva rent, äravedu ja selles olevate jäätmete käitlus tk 372.00 €
  Konkslift konteineri (20 m3) paigaldus, kuni kolme päeva rent, äravedu ja selles olevate jäätmete käitlus tk 372.00 €
  Konkslift konteineri (20 m3) paigaldus, kuni kolme päeva rent, äravedu ja selles olevate jäätmete käitlus tk 372.00 €
  Konkslift konteineri (20 m3) paigaldus, kuni kolme päeva rent, äravedu ja selles olevate jäätmete käitlus tk 372.00 €
  Konkslift konteineri (20 m3) paigaldus, kuni kolme päeva rent, äravedu ja selles olevate jäätmete käitlus tk 372.00 €
  Konkslift konteineri (20 m3) paigaldus, kuni kolme päeva rent, äravedu ja selles olevate jäätmete käitlus tk 372.00 €
  Konkslift konteineri (30 m3) paigaldus, kuni kolme päeva rent, äravedu ja selles olevate jäätmete käitlus tk 420.00 €
  Konkslift konteineri (30 m3) paigaldus, kuni kolme päeva rent, äravedu ja selles olevate jäätmete käitlus tk 420.00 €
  Konkslift konteineri (30 m3) paigaldus, kuni kolme päeva rent, äravedu ja selles olevate jäätmete käitlus tk 420.00 €
  Konkslift konteineri (30 m3) paigaldus, kuni kolme päeva rent, äravedu ja selles olevate jäätmete käitlus tk 420.00 €
  Konkslift konteineri (30 m3) paigaldus, kuni kolme päeva rent, äravedu ja selles olevate jäätmete käitlus tk 420.00 €
  Konkslift konteineri rent alates neljandast päevast päev 3.60 €
  Konkslift konteineri rent alates neljandast päevast päev 3.60 €
  Konkslift konteineri rent alates neljandast päevast päev 3.60 €
  Konkslift konteineri rent alates neljandast päevast päev 3.60 €
  Konkslift konteineri rent alates neljandast päevast päev 3.60 €
  Loksa jäätmejaamas juriidiliselt isikult või mitteloksalaselt asbesti sisaldavate ehitusmaterjalide (nt eterniit) vastuvõtt 80.00 €
  Loksa jäätmejaamas juriidiliselt isikult või mitteloksalaselt biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete vastuvõtt 20.00 €
  Loksa jäätmejaamas juriidiliselt isikult või mitteloksalaselt eelsorteeritud betooni vastuvõtt 20.00 €
  Loksa jäätmejaamas juriidiliselt isikult või mitteloksalaselt eelsorteeritud lehtklaasi vastuvõtt 20.00 €
  Loksa jäätmejaamas juriidiliselt isikult või mitteloksalaselt eelsorteeritud plaatide ja keraamikatoodete vastuvõtt 20.00 €
  Loksa jäätmejaamas juriidiliselt isikult või mitteloksalaselt eelsorteeritud telliste vastuvõtt 20.00 €
  Loksa jäätmejaamas juriidiliselt isikult või mitteloksalaselt ehitus- ja lammutussegaprahi vastuvõtt 20.00 €
  Loksa jäätmejaamas juriidiliselt isikult või mitteloksalaselt isolatsioonimaterjalide (nt ehitusvahtplast, kivivill, klaasvill) vastuvõtt 20.00 €
  Loksa jäätmejaamas juriidiliselt isikult või mitteloksalaselt kipsipõhiste ehitusmaterjalide vastuvõtt 20.00 €
  Loksa jäätmejaamas juriidiliselt isikult või mitteloksalaselt kivide ja pinnase ning muude jäätmete, mis ei ole biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed, vastuvõtt 25.00 €
  Loksa jäätmejaamas juriidiliselt isikult või mitteloksalaselt (komplektsete ja mittekomplektsete) elektri- ja elektroonikaseadmete vastuvõtt tk 10.00 €
  Loksa jäätmejaamas juriidiliselt isikult või mitteloksalaselt markeeritud plastide (PP, PVC, PE, PS) vastuvõtt 20.00 €
  Loksa jäätmejaamas juriidiliselt isikult või mitteloksalaselt rõivaste ja tekstiilijäätmete vastuvõtt 20.00 €
  Loksa jäätmejaamas juriidiliselt isikult või mitteloksalaselt suurjäätmete vastuvõtt 20.00 €
  Loksa jäätmejaamas juriidiliselt isikult või mitteloksalaselt töödeldud puidu vastuvõtt 20.00 €
  Loksa jäätmejaamas juriidiliselt isikult või mitteloksalaselt töötlemata puidu vastuvõtt 20.00 €
  Loksa jäätmejaamas juriidiliselt isikult või mitteloksalaselt vahtplastpakendite vastuvõtt 20.00 €
  Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult asbesti sisaldavate ehitusmaterjalide (nt eterniit) vastuvõtt 50.00 €
  Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete vastuvõtt 9.60 €
  Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult eelsorteeritud betooni vastuvõtt 19.00 €
  Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult eelsorteeritud lehtklaasi vastuvõtt 0.00 €
  Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult eelsorteeritud plaatide ja keraamikatoodete vastuvõtt 19.00 €
  Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult eelsorteeritud telliste vastuvõtt 19.00 €
  Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult ehitus- ja lammutussegaprahi vastuvõtt 19.00 €
  Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult elavhõbedat sisaldavate jäätmete vastuvõtt kg 0.00 €
  Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult isolatsioonimaterjalide (nt ehitusvahtplast, kivivill, klaasvill) vastuvõtt 19.00 €
  Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult jäätmete, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt (nt süstlad, nõelad, skalpelliterad, ampullide tükid) vastuvõtt kg 0.00 €
  Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult kemikaalide vastuvõtt l 0.00 €
  Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult kipsipõhiste ehitusmaterjalide vastuvõtt 19.00 €
  Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult kivide ja pinnase ning muude jäätmete, mis ei ole biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed, vastuvõtt 24.00 €
  Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult komplektsete elektri- ja elektroonikaseadmete vastuvõtt tk 0.00 €
  Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult lahustite vastuvõtt 0.00 €
  Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult markeeritud plastide (PP, PVC, PE, PS) vastuvõtt 0.00 €
  Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult mittekomplektsete elektri- ja elektroonikaseadmete vastuvõtt tk 10.00 €
  Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult mootori-, käigukasti- ja määrdeõlide vastuvõtt l 0.00 €
  Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult ohtlike ainetega saastunud absorbentide, puhastuskaltsude ja filtermaterjalide vastuvõtt kg 0.00 €
  Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult ohtlikke aineid sisaldavate pesuainete vastuvõtt l 0.00 €
  Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult ohtlikke aineid sisaldavate või nendega saastunud pakendite vastuvõtt kg 0.00 €
  Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult orgaanilisi lahusteid ja muid ohtlikke aineid sisaldavate värvi-, laki-, vaigu- ja liimijäätmete vastuvõtt l 0.00 €
  Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult pestitsiidide vastuvõtt l 0.00 €
  Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult päevas kuni 10 luminestsentslambi vastuvõtt tk 0.00 €
  Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult rõivaste ja tekstiilijäätmete vastuvõtt 9.60 €
  Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult suurjäätmete vastuvõtt 9.60 €
  Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult töödeldud puidu vastuvõtt 9.60 €
  Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult töötlemata puidu vastuvõtt 0.00 €
  Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult vahtplastpakendite vastuvõtt 0.00 €
  Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult vanade ravimite vastuvõtt kg 0.00 €
  Mahuti rent 240l 0.00 €
  Mahuti rent 600l 0.00 €
  Pakitud kompost 10 liitrit tk 3.60 €
  Pakitud kompost 30 liitrit tk 4.20 €
  Pakitud kompost 50 liitrit tk 4.80 €
  Praakkomposti müük (keskkonnaluba omavale isikule) 0.00 €
  Pääsküla ja Paljassaare jäätmejaamades kasutuskõlbliku mööbli vastuvõtt 0.00 €
  Pääsküla ja Paljassaare jäätmejaamades kasutuskõlbliku mööbli vastuvõtt 0.00 €
  Pääsküla ja Paljassaare jäätmejaamades kasutuskõlbliku mööbli vastuvõtt 0.00 €
  Suurjäätmete äravedu 14.04 €
  Tallinna ja Loksa jäätmejaamades klaas-, plast- ja komposiitpakendite vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna ja Loksa jäätmejaamades klaas-, plast- ja komposiitpakendite vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna ja Loksa jäätmejaamades klaas-, plast- ja komposiitpakendite vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna ja Loksa jäätmejaamades klaas-, plast- ja komposiitpakendite vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna ja Loksa jäätmejaamades klaas-, plast- ja komposiitpakendite vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna ja Loksa jäätmejaamades klaas-, plast- ja komposiitpakendite vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna ja Loksa jäätmejaamades metallide vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna ja Loksa jäätmejaamades metallide vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna ja Loksa jäätmejaamades metallide vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna ja Loksa jäätmejaamades metallide vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna ja Loksa jäätmejaamades metallide vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna ja Loksa jäätmejaamades metallide vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna ja Loksa jäätmejaamades metallide vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna ja Loksa jäätmejaamades paberi ja kartongi vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna ja Loksa jäätmejaamades paberi ja kartongi vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna ja Loksa jäätmejaamades paberi ja kartongi vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna ja Loksa jäätmejaamades paberi ja kartongi vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna ja Loksa jäätmejaamades paberi ja kartongi vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna ja Loksa jäätmejaamades paberi ja kartongi vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna ja Loksa jäätmejaamades pliiakude, muude akude ja patareide vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna ja Loksa jäätmejaamades pliiakude, muude akude ja patareide vastuvõtt kg 0.00 €
  Tallinna ja Loksa jäätmejaamades pliiakude, muude akude ja patareide vastuvõtt kg 0.00 €
  Tallinna ja Loksa jäätmejaamades pliiakude, muude akude ja patareide vastuvõtt kg 0.00 €
  Tallinna ja Loksa jäätmejaamades pliiakude, muude akude ja patareide vastuvõtt kg 0.00 €
  Tallinna ja Loksa jäätmejaamades pliiakude, muude akude ja patareide vastuvõtt kg 0.00 €
  Tallinna ja Loksa jäätmejaamades toiduõli ja -rasva vastuvõtt l 0.00 €
  Tallinna ja Loksa jäätmejaamades toiduõli ja -rasva vastuvõtt l 0.00 €
  Tallinna ja Loksa jäätmejaamades toiduõli ja -rasva vastuvõtt l 0.00 €
  Tallinna ja Loksa jäätmejaamades toiduõli ja -rasva vastuvõtt l 0.00 €
  Tallinna ja Loksa jäätmejaamades toiduõli ja -rasva vastuvõtt l 0.00 €
  Tallinna ja Loksa jäätmejaamades toiduõli ja -rasva vastuvõtt l 0.00 €
  Tallinna ja Loksa jäätmejaamades ühelt isikult päevas kuni kaheksa vanarehvi vastuvõtt tk 0.00 €
  Tallinna ja Loksa jäätmejaamades ühelt isikult päevas kuni kaheksa vanarehvi vastuvõtt tk 0.00 €
  Tallinna ja Loksa jäätmejaamades ühelt isikult päevas kuni kaheksa vanarehvi vastuvõtt tk 0.00 €
  Tallinna ja Loksa jäätmejaamades ühelt isikult päevas kuni kaheksa vanarehvi vastuvõtt tk 0.00 €
  Tallinna ja Loksa jäätmejaamades ühelt isikult päevas kuni kaheksa vanarehvi vastuvõtt tk 0.00 €
  Tallinna ja Loksa jäätmejaamades ühelt isikult päevas kuni kaheksa vanarehvi vastuvõtt tk 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades bituumenitaoliste jäätmete (nt tõrvapapp, ruberoid) vastuvõtt 40.00 €
  Tallinna jäätmejaamades bituumenitaoliste jäätmete (nt tõrvapapp, ruberoid) vastuvõtt 40.00 €
  Tallinna jäätmejaamades bituumenitaoliste jäätmete (nt tõrvapapp, ruberoid) vastuvõtt 40.00 €
  Tallinna jäätmejaamades bituumenitaoliste jäätmete (nt tõrvapapp, ruberoid) vastuvõtt 40.00 €
  Tallinna jäätmejaamades bituumenitaoliste jäätmete (nt tõrvapapp, ruberoid) vastuvõtt 40.00 €
  Tallinna jäätmejaamades ehitus- ja lammutussegaprahi vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades ehitus- ja lammutussegaprahi vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades ehitus- ja lammutussegaprahi vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades ehitus- ja lammutussegaprahi vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades isolatsioonimaterjalide (nt ehitusvahtplast, kivivill, klaasvill) vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades isolatsioonimaterjalide (nt ehitusvahtplast, kivivill, klaasvill) vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades isolatsioonimaterjalide (nt ehitusvahtplast, kivivill, klaasvill) vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades isolatsioonimaterjalide (nt ehitusvahtplast, kivivill, klaasvill) vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades isolatsioonimaterjalide (nt ehitusvahtplast, kivivill, klaasvill) vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult ja mittetallinlaselt jäätmete, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt (nt süstlad, nõelad, skalpelliterad, ampullide tükid), vastuvõtt kg 4.61 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult ja mittetallinlaselt kemikaalide vastuvõtt l 7.68 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult ja mittetallinlaselt vanade ravimite vastuvõtt kg 4.61 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt asbesti sisaldavate ehitusmaterjalide (nt eterniit) vastuvõtt 60.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt asbesti sisaldavate ehitusmaterjalide (nt eterniit) vastuvõtt 60.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt asbesti sisaldavate ehitusmaterjalide (nt eterniit) vastuvõtt 60.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt asbesti sisaldavate ehitusmaterjalide (nt eterniit) vastuvõtt 60.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt asbesti sisaldavate ehitusmaterjalide (nt eterniit) vastuvõtt 60.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt eelsorteeritud betooni vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt eelsorteeritud betooni vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt eelsorteeritud betooni vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt eelsorteeritud betooni vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt eelsorteeritud betooni vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt eelsorteeritud lehtklaasi vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt eelsorteeritud lehtklaasi vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt eelsorteeritud lehtklaasi vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt eelsorteeritud lehtklaasi vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt eelsorteeritud lehtklaasi vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt eelsorteeritud plaatide ja keraamikatoodete vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt eelsorteeritud plaatide ja keraamikatoodete vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt eelsorteeritud plaatide ja keraamikatoodete vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt eelsorteeritud plaatide ja keraamikatoodete vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt eelsorteeritud plaatide või keraamikatoodete vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt eelsorteeritud telliste vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt eelsorteeritud telliste vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt eelsorteeritud telliste vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt eelsorteeritud telliste vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt eelsorteeritud telliste vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt jäätmete, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt (nt süstlad, nõelad, skalpelliterad, ampullide tükid), vastuvõtt kg 4.61 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt jäätmete, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt (nt süstlad, nõelad, skalpelliterad, ampullide tükid), vastuvõtt kg 4.61 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt jäätmete, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt (nt süstlad, nõelad, skalpelliterad, ampullide tükid), vastuvõtt kg 4.61 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt jäätmete, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt (nt süstlad, nõelad, skalpelliterad, ampullide tükid), vastuvõtt kg 4.61 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kasutuskõlblike rõivaste vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kasutuskõlblike rõivaste vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kasutuskõlblike rõivaste vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kasutuskõlblike rõivaste vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kasutuskõlblike rõivaste vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kasutuskõlbmatu mööbli vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kasutuskõlbmatu mööbli vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kasutuskõlbmatu mööbli vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kasutuskõlbmatu mööbli vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kasutuskõlbmatu mööbli vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kasutuskõlbmatute rõivaste ja tekstiilijäätmete vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kasutuskõlbmatute rõivaste ja tekstiilijäätmete vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kasutuskõlbmatute rõivaste ja tekstiilijäätmete vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kasutuskõlbmatute rõivaste ja tekstiilijäätmete vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kasutuskõlbmatute rõivaste ja tekstiilijäätmete vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kemikaalide vastuvõtt l 7.68 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kemikaalide vastuvõtt l 7.68 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kemikaalide vastuvõtt l 7.68 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kemikaalide vastuvõtt l 7.68 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kemikaalide vastuvõtt l 7.68 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kivide ja pinnase ning muude jäätmete, mis ei ole biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed, vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kivide ja pinnase ning muude jäätmete, mis ei ole biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed, vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kivide ja pinnase ning muude jäätmete, mis ei ole biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed, vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kivide ja pinnase ning muude jäätmete, mis ei ole biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed, vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kivide ja pinnase ning muude jäätmete, mis ei ole biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed, vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt lahustite vastuvõtt l 0.80 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt lahustite vastuvõtt l 0.80 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt lahustite vastuvõtt l 0.80 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt lahustite vastuvõtt l 0.80 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt lahustite vastuvõtt l 0.80 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt lahustite vastuvõtt l 0.80 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt markeeritud plastide (PP, PVC, PE, PS) vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt markeeritud plastide (PP, PVC, PE, PS) vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt markeeritud plastide (PP, PVC, PE, PS) vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt markeeritud plastide (PP, PVC, PE, PS) vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt markeeritud plastide (PP, PVC, PE, PS) vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt markeeritud plastide (PP, PVC, PE, PS) vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt mootori-, käigukasti- ja määrdeõlide vastuvõtt l 0.80 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt mootori-, käigukasti- ja määrdeõlide vastuvõtt l 0.80 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt mootori-, käigukasti- ja määrdeõlide vastuvõtt l 0.80 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt mootori-, käigukasti- ja määrdeõlide vastuvõtt l 0.80 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt mootori-, käigukasti- ja määrdeõlide vastuvõtt l 0.80 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt ohtlike ainetega saastunud absorbentide, puhastuskaltsude ja filtermaterjalide vastuvõtt kg 0.80 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt ohtlike ainetega saastunud absorbentide, puhastuskaltsude ja filtermaterjalide vastuvõtt kg 0.80 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt ohtlike ainetega saastunud absorbentide, puhastuskaltsude ja filtermaterjalide vastuvõtt kg 0.80 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt ohtlike ainetega saastunud absorbentide, puhastuskaltsude ja filtermaterjalide vastuvõtt kg 0.80 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt ohtlike ainetega saastunud absorbentide, puhastuskaltsude ja filtermaterjalide vastuvõtt kg 0.80 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt ohtlike ainetega saastunud absorbentide, puhastuskaltsude ja filtermaterjalide vastuvõtt kg 0.80 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt ohtlikke aineid sisaldavate pesuainete vastuvõtt l 0.80 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt ohtlikke aineid sisaldavate pesuainete vastuvõtt l 0.80 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt ohtlikke aineid sisaldavate pesuainete vastuvõtt l 0.80 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt ohtlikke aineid sisaldavate pesuainete vastuvõtt l 0.80 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt ohtlikke aineid sisaldavate pesuainete vastuvõtt l 0.80 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt ohtlikke aineid sisaldavate pesuainete vastuvõtt l 0.80 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt ohtlikke aineid sisaldavate või nendega saastunud pakendite vastuvõtt kg 0.80 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt ohtlikke aineid sisaldavate või nendega saastunud pakendite vastuvõtt kg 0.80 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt ohtlikke aineid sisaldavate või nendega saastunud pakendite vastuvõtt kg 0.80 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt ohtlikke aineid sisaldavate või nendega saastunud pakendite vastuvõtt kg 0.80 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt ohtlikke aineid sisaldavate või nendega saastunud pakendite vastuvõtt kg 0.80 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt ohtlikke aineid sisaldavate või nendega saastunud pakendite vastuvõtt kg 0.80 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt orgaanilisi lahusteid ja muid ohtlikke aineid sisaldavate värvi-, laki-, vaigu- ja liimijäätmete vastuvõtt l 0.80 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt orgaanilisi lahusteid ja muid ohtlikke aineid sisaldavate värvi-, laki-, vaigu- ja liimijäätmete vastuvõtt l 0.80 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt orgaanilisi lahusteid ja muid ohtlikke aineid sisaldavate värvi-, laki-, vaigu- ja liimijäätmete vastuvõtt l 0.80 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt orgaanilisi lahusteid ja muid ohtlikke aineid sisaldavate värvi-, laki-, vaigu- ja liimijäätmete vastuvõtt l 0.80 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt orgaanilisi lahusteid ja muid ohtlikke aineid sisaldavate värvi-, laki-, vaigu- ja liimijäätmete vastuvõtt l 0.80 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt orgaanilisi lahusteid ja muid ohtlikke aineid sisaldavate värvi-, laki-, vaigu- ja liimijäätmete vastuvõtt l 0.80 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt pestitsiidide vastuvõtt l 7.68 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt pestitsiidide vastuvõtt l 7.68 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt pestitsiidide vastuvõtt l 7.68 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt pestitsiidide vastuvõtt l 7.68 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt pestitsiidide vastuvõtt l 7.68 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt pestitsiidide vastuvõtt l 7.68 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt töötlemata puidu vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt töötlemata puidu vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt töötlemata puidu vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt töötlemata puidu vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt töötlemata puidu vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt vahtplastpakendite vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt vahtplastpakendite vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt vahtplastpakendite vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt vahtplastpakendite vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt vahtplastpakendite vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt vahtplastpakendite vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt vanade ravimite vastuvõtt kg 4.61 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt vanade ravimite vastuvõtt kg 4.61 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt vanade ravimite vastuvõtt kg 4.61 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt vanade ravimite vastuvõtt kg 4.61 €
  Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt vanade ravimite vastuvõtt kg 4.61 €
  Tallinna jäätmejaamades kipsipõhiste ehitusmaterjalide vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades kipsipõhiste ehitusmaterjalide vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades kipsipõhiste ehitusmaterjalide vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades kipsipõhiste ehitusmaterjalide vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades kipsipõhiste ehitusmaterjalide vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades komplektsete elektri- ja elektroonikaseadmete vastuvõtt tk 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades komplektsete elektri- ja elektroonikaseadmete vastuvõtt tk 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades komplektsete elektri- ja elektroonikaseadmete vastuvõtt tk 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades komplektsete elektri- ja elektroonikaseadmete vastuvõtt tk 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades komplektsete elektri- ja elektroonikaseadmete vastuvõtt tk 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades komplektsete elektri- ja elektroonikaseadmete vastuvõtt tk 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades mittekomplektsete elektri- ja elektroonikaseadmete vastuvõtt tk 10.00 €
  Tallinna jäätmejaamades mittekomplektsete elektri- ja elektroonikaseadmete vastuvõtt tk 10.00 €
  Tallinna jäätmejaamades mittekomplektsete elektri- ja elektroonikaseadmete vastuvõtt tk 10.00 €
  Tallinna jäätmejaamades mittekomplektsete elektri- ja elektroonikaseadmete vastuvõtt tk 10.00 €
  Tallinna jäätmejaamades mittekomplektsete elektri- ja elektroonikaseadmete vastuvõtt tk 10.00 €
  Tallinna jäätmejaamades mittekomplektsete elektri- ja elektroonikaseadmete vastuvõtt tk 10.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult asbesti sisaldavate ehitusmaterjalide (nt eterniit) vastuvõtt 40.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult asbesti sisaldavate ehitusmaterjalide (nt eterniit) vastuvõtt 40.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult asbesti sisaldavate ehitusmaterjalide (nt eterniit) vastuvõtt 40.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult asbesti sisaldavate ehitusmaterjalide (nt eterniit) vastuvõtt 40.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete (kogus, mis ületab päevas 0,6 m3) vastuvõtt 20.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete (kogus, mis ületab päevas 0,6 m3) vastuvõtt 20.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete (kogus, mis ületab päevas 0,6 m3) vastuvõtt 20.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete (kogus, mis ületab päevas 0,6 m3) vastuvõtt 20.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete (kogus, mis ületab päevas 0,6 m3) vastuvõtt 20.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult kasutuskõlblike rõivaste (kogus, mis ületab päevas 0,6 m3) vastuvõtt 10.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult kasutuskõlblike rõivaste (kogus, mis ületab päevas 0,6 m3) vastuvõtt 10.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult kasutuskõlblike rõivaste (kogus, mis ületab päevas 0,6 m3) vastuvõtt 10.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult kasutuskõlblike rõivaste (kogus, mis ületab päevas 0,6 m3) vastuvõtt 10.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult kasutuskõlblike rõivaste (kogus, mis ületab päevas 0,6 m3) vastuvõtt 10.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult kasutuskõlbmatu mööbli ning kasutuskõlbmatute rõivaste ja tekstiilijäätmete vastuvõtt 10.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult kasutuskõlbmatu mööbli ning kasutuskõlbmatute rõivaste ja tekstiilijäätmete vastuvõtt 10.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult kasutuskõlbmatu mööbli ning kasutuskõlbmatute rõivaste ja tekstiilijäätmete vastuvõtt 10.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult kasutuskõlbmatu mööbli ning kasutuskõlbmatute rõivaste ja tekstiilijäätmete vastuvõtt 10.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult kasutuskõlbmatu mööbli ning kasutuskõlbmatute rõivaste ja tekstiilijäätmete vastuvõtt 10.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult kasutuskõlbmatu mööbli ning kasutuskõlbmatute rõivaste ja tekstiilijäätmete vastuvõtt 10.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult kivide ja pinnase ning muude jäätmete, mis ei ole biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed, vastuvõtt 25.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult kivide ja pinnase ning muude jäätmete, mis ei ole biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed, vastuvõtt 25.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult kivide ja pinnase ning muude jäätmete, mis ei ole biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed, vastuvõtt 25.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult kivide ja pinnase ning muude jäätmete, mis ei ole biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed, vastuvõtt 25.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 0,6 m3 biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 0,6 m3 biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 0,6 m3 biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 0,6 m3 biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 0,6 m3 biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 0,6 m3 kasutuskõlblike rõivaste vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 0,6 m3 kasutuskõlblike rõivaste vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 0,6 m3 kasutuskõlblike rõivaste vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 0,6 m3 kasutuskõlblike rõivaste vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 0,6 m3 kasutuskõlblike rõivaste vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 10 l lahustite vastuvõtt l 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 10 l lahustite vastuvõtt l 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 10 l lahustite vastuvõtt l 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 10 l lahustite vastuvõtt l 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 10 l lahustite vastuvõtt l 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 10 l lahustite vastuvõtt l 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 10 l lahustite vastuvõtt l 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 10 l pestitsiidide vastuvõtt l 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 10 l pestitsiidide vastuvõtt l 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 10 l pestitsiidide vastuvõtt l 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 10 l pestitsiidide vastuvõtt l 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 10 l pestitsiidide vastuvõtt l 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 10 l pestitsiidide vastuvõtt l 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 1 m3 eelsorteeritud betooni vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 1 m3 eelsorteeritud betooni vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 1 m3 eelsorteeritud betooni vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 1 m3 eelsorteeritud betooni vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 1 m3 eelsorteeritud betooni vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 1 m3 eelsorteeritud lehtklaasi vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 1 m3 eelsorteeritud lehtklaasi vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 1 m3 eelsorteeritud lehtklaasi vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 1 m3 eelsorteeritud lehtklaasi vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 1 m3 eelsorteeritud lehtklaasi vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 1 m3 eelsorteeritud plaatide ja keraamikatoodete vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 1 m3 eelsorteeritud plaatide ja keraamikatoodete vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 1 m3 eelsorteeritud plaatide ja keraamikatoodete vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 1 m3 eelsorteeritud plaatide ja keraamikatoodete vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 1 m3 eelsorteeritud plaatide ja keraamikatoodete vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 1 m3 eelsorteeritud plaatide ja keraamikatoodete vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 1 m3 eelsorteeritud telliste vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 1 m3 eelsorteeritud telliste vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 1 m3 eelsorteeritud telliste vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 1 m3 eelsorteeritud telliste vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 1 m3 eelsorteeritud telliste vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 1 m3 markeeritud plastide (PP, PVC, PE, PS) vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 1 m3 markeeritud plastide (PP, PVC, PE, PS) vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 1 m3 markeeritud plastide (PP, PVC, PE, PS) vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 1 m3 markeeritud plastide (PP, PVC, PE, PS) vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 1 m3 markeeritud plastide (PP, PVC, PE, PS) vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 1 m3 markeeritud plastide (PP, PVC, PE, PS) vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 1 m3 töötlemata puidu vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 1 m3 töötlemata puidu vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 1 m3 töötlemata puidu vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 1 m3 vahtplastpakendite vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 1 m3 vahtplastpakendite vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 1 m3 vahtplastpakendite vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 1 m3 vahtplastpakendite vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 1 m3 vahtplastpakendite vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 1 m3 vahtplastpakendite vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 20 kg ohtlike ainetega saastunud absorbentide, puhastuskaltsude ja filtermaterjalide vastuvõtt kg 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 20 kg ohtlike ainetega saastunud absorbentide, puhastuskaltsude ja filtermaterjalide vastuvõtt kg 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 20 kg ohtlike ainetega saastunud absorbentide, puhastuskaltsude ja filtermaterjalide vastuvõtt kg 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 20 kg ohtlike ainetega saastunud absorbentide, puhastuskaltsude ja filtermaterjalide vastuvõtt kg 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 20 kg ohtlike ainetega saastunud absorbentide, puhastuskaltsude ja filtermaterjalide vastuvõtt kg 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 20 kg ohtlike ainetega saastunud absorbentide, puhastuskaltsude ja filtermaterjalide vastuvõtt kg 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 20 kg ohtlikke aineid sisaldavate või nendega saastunud pakendite vastuvõtt 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 20 kg ohtlikke aineid sisaldavate või nendega saastunud pakendite vastuvõtt kg 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 20 kg ohtlikke aineid sisaldavate või nendega saastunud pakendite vastuvõtt kg 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 20 kg ohtlikke aineid sisaldavate või nendega saastunud pakendite vastuvõtt kg 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 20 kg ohtlikke aineid sisaldavate või nendega saastunud pakendite vastuvõtt kg 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 20 kg ohtlikke aineid sisaldavate või nendega saastunud pakendite vastuvõtt kg 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 20 kg ohtlikke aineid sisaldavate või nendega saastunud pakendite vastuvõtt kg 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 20 l kemikaalide vastuvõtt l 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 20 l kemikaalide vastuvõtt l 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 20 l kemikaalide vastuvõtt l 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 20 l kemikaalide vastuvõtt l 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 20 l kemikaalide vastuvõtt l 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 20 l kemikaalide vastuvõtt l 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 20 l kemikaalide vastuvõtt l 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 20 l mootori-, käigukasti- ja määrdeõlide vastuvõtt l 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 20 l mootori-, käigukasti- ja määrdeõlide vastuvõtt l 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 20 l mootori-, käigukasti- ja määrdeõlide vastuvõtt l 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 20 l mootori-, käigukasti- ja määrdeõlide vastuvõtt l 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 20 l mootori-, käigukasti- ja määrdeõlide vastuvõtt l 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 20 l mootori-, käigukasti- ja määrdeõlide vastuvõtt l 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 20 l mootori-, käigukasti- ja määrdeõlide vastuvõtt l 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 20 l ohtlikke aineid sisaldavate pesuainete vastuvõtt l 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 20 l ohtlikke aineid sisaldavate pesuainete vastuvõtt l 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 20 l ohtlikke aineid sisaldavate pesuainete vastuvõtt l 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 20 l ohtlikke aineid sisaldavate pesuainete vastuvõtt l 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 20 l ohtlikke aineid sisaldavate pesuainete vastuvõtt l 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 20 l orgaanilisi lahusteid ja muid ohtlikke aineid sisaldavate värvi-, laki-, vaigu- ja liimijäätmete vastuvõtt l 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 20 l orgaanilisi lahusteid ja muid ohtlikke aineid sisaldavate värvi-, laki-, vaigu- ja liimijäätmete vastuvõtt l 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 20 l orgaanilisi lahusteid ja muid ohtlikke aineid sisaldavate värvi-, laki-, vaigu- ja liimijäätmete vastuvõtt l 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 20 l orgaanilisi lahusteid ja muid ohtlikke aineid sisaldavate värvi-, laki-, vaigu- ja liimijäätmete vastuvõtt l 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 20 l orgaanilisi lahusteid ja muid ohtlikke aineid sisaldavate värvi-, laki-, vaigu- ja liimijäätmete vastuvõtt l 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 20 l orgaanilisi lahusteid ja muid ohtlikke aineid sisaldavate värvi-, laki-, vaigu- ja liimijäätmete vastuvõtt l 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 20 l orgaanilisi lahusteid ja muid ohtlikke aineid sisaldavate värvi-, laki-, vaigu- ja liimijäätmete vastuvõtt l 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 2 kg elavhõbedat sisaldavate jäätmete vastuvõtt kg 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 2 kg elavhõbedat sisaldavate jäätmete vastuvõtt kg 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 2 kg elavhõbedat sisaldavate jäätmete vastuvõtt kg 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 2 kg elavhõbedat sisaldavate jäätmete vastuvõtt kg 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 2 kg elavhõbedat sisaldavate jäätmete vastuvõtt kg 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 2 kg elavhõbedat sisaldavate jäätmete vastuvõtt kg 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 2 kg elavhõbedat sisaldavate jäätmete vastuvõtt kg 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 2 kg jäätmete, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt (nt süstlad, nõelad, skalpelliterad, ampullide tükid), vastuvõtt kg 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 2 kg jäätmete, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt (nt süstlad, nõelad, skalpelliterad, ampullide tükid), vastuvõtt kg 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 2 kg jäätmete, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt (nt süstlad, nõelad, skalpelliterad, ampullide tükid), vastuvõtt kg 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 2 kg jäätmete, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt (nt süstlad, nõelad, skalpelliterad, ampullide tükid), vastuvõtt kg 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 2 kg jäätmete, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt (nt süstlad, nõelad, skalpelliterad, ampullide tükid), vastuvõtt kg 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 2 kg jäätmete, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt (nt süstlad, nõelad, skalpelliterad, ampullide tükid), vastuvõtt kg 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 2 kg jäätmete, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt (nt süstlad, nõelad, skalpelliterad, ampullide tükid), vastuvõtt kg 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 2 kg vanade ravimite vastuvõtt kg 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 2 kg vanade ravimite vastuvõtt kg 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 2 kg vanade ravimite vastuvõtt kg 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 2 kg vanade ravimite vastuvõtt kg 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 2 kg vanade ravimite vastuvõtt kg 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 2 kg vanade ravimite vastuvõtt kg 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni 2 kg vanade ravimite vastuvõtt kg 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni kahe tulekustuti vastuvõtt tk 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni kahe tulekustuti vastuvõtt tk 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni kahe tulekustuti vastuvõtt tk 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni kahe tulekustuti vastuvõtt tk 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni kahe tulekustuti vastuvõtt tk 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni kahe tulekustuti vastuvõtt tk 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades Tallinna linna elanikult päevas kuni kahe tulekustuti vastuvõtt tk 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades töödeldud puidu vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades töödeldud puidu vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades töödeldud puidu vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades töödeldud puidu vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades töödeldud puidu vastuvõtt 30.00 €
  Tallinna jäätmejaamades ühelt isikult päevas kuni 10 luminestsentslambi vastuvõtt tk 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades ühelt isikult päevas kuni 10 luminestsentslambi vastuvõtt tk 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades ühelt isikult päevas kuni 10 luminestsentslambi vastuvõtt tk 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades ühelt isikult päevas kuni 10 luminestsentslambi vastuvõtt tk 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades ühelt isikult päevas kuni 10 luminestsentslambi vastuvõtt tk 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades ühelt isikult päevas kuni 10 luminestsentslambi vastuvõtt tk 0.00 €
  Tallinna jäätmejaamades ühelt isikult päevas kuni 10 luminestsentslambi vastuvõtt tk 0.00 €
  Transporditeenus komposti ostmisel alates 15 m3 kuni 30 km kaugusele Pärnamäe kompostimisplatsilt km 0.00 €
  Transporditeenus komposti ostmisel alates 15 m3 üle 30 km kaugusele Pärnamäe kompostimisplatsilt km 1.20 €
  Transporditeenus komposti ostmisel kogusele kuni 15 m3 või praakkomposti ostmisel sõltumata kogusest km 1.20 €
  Vanarehvide äravedu tk 2.40 €
 • Оказывающие услугу   Место оказывания услугу